česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Koordinátor

Činnost Fóra koordinuje v každé zemi pověřený pracovník ministerstva zahraničních věcí, který je zodpovědný za navazování a udržování kontaktů s příslušnými vládními i nevládními subjekty, monitorování a vyhodnocování jednotlivých aktivit a administraci Fóra.

Prvním koordinátorem Česko-polského fóra (ČPF) na české straně, který byl zároveň zmocněncem ministra, byl pan Luboš Veselý. Od 1. července 2011 se agendou Česko-polského fóra zabýval Odbor veřejné diplomacie (OVD). Pracovník zabývající se ČPF v rámci odboru OVD zastával zároveň pozici koordinátora Programové rady Česko-polského fóra.

Někteří z posledních koordinátorů ČPF na OVD:

- Pavel Šílený - do 2017

- Karolína Kubas Grocholová (2017 - 2018)

- Ivo Skůček (20. 7. 2018 - 31. 7. 2020)

Od srpna 2020 přešla agenda ČPF v rámci MZV ČR  na Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování (OZAP).

Od 1. 8. 2020 do 12. 9. 2022 byl koordinátorem ČPF na OZAP Daniel Straka, který nově vykonává funkci tajemníka Programové rady ČPF.

Od 13. 9. 2022 přešla agenda ČPF v rámci MZV ČR  na Odbor států střední Evropy (OSE).

13. 9. 2022 se novým koordinátorem ČPF na OSE stal Zdeněk Lyčka.