česky 

rozšířené vyhledávání

Dědické řízení

Informace o postupu při uplatnění dědického nároku na majetek movitý či nemovitý, zanechaný zůstavitelem v zahraničí.

O dědictví může jednat (podat žádost) dědic resp. osoba, jež se za dědice označuje, a to buď osobně nebo prostřednictvím právního zástupce, popř. za určitých podmínek, stanovených právním řádem daného cizího státu, může požádat o pomoc v omezeném rozsahu i konzulárního pracovníka příslušného zastupitelského úřadu ČR.

Bližší informace naleznete zde.