česky 

rozšířené vyhledávání

Podpora podnikání

Důležité informace pro podnikatele z oblasti živnostenského podnikání, regulace podnikání a snižování administrativní zátěže, uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání.

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR týkající se:

Podnikání

  • důležité informace pro podnikatele z oblasti živnostenského podnikání

  • regulace podnikání a snižování administrativní zátěže

  • společenské odpovědnosti organizací

  • podnikatelské rady, vnitřního obchodu, standardizace, malého a středního podnikání, finančních nástrojů, dotací a podpory podnikání a podpory výzkumu a vývoje.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

  • Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie pro oblast živnostenského podnikání v České republice:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností.

Komu a za jakým účelem se doklad (osvědčení) vydává

  • Osvědčení se vydává fyzickým osobám, které hodlají vykonávat regulovanou činnost v jiném členském státě Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii) v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska) nebo ve Švýcarské konfederaci a které jsou oprávněny předmětnou činnost, která je živností, vykonávat v České republice.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/vydavani-osvedceni-o-odborne-kvalifikaci-a-vykonu-predmetne-cinnosti-v-cr/vydavani-osvedceni-o-odborne-kvalifikaci-a-vykonu-predmetne-cinnosti-v-cr--103030/

Kontaktní osoby na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR:

Mgr. František Nestával – vedoucí oddělení meziresortních záležitostí                

e-mail: nestaval@mpo.cz

Bc. Milan Vinkler, Ph.D. – oddělení meziresortních záležitostí                                                                

e-mail: vinklerm@mpo.cz