español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tématika lidských práv a demokracie s účastí pana Martina Palouše, včetně 80. výročí vyhlazení Lidic

Ve dnech 14.-17. června 2022 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Buenos Aires sérii setkání a přednášek k problematice demokracie a lidských práv, a to za účasti pana Martina Palouše, ředitele Centra Václava Havla pro lidská práva a diplomacii Floridské mezinárodní univerzity. Pod vedením velvyslance Lubomíra Hladíka se postupně uskutečnila řada aktivit, kterých se v Argentině dále zúčastnil zástupce velvyslance Jindřich Kubovský a v Uruguayi Tomáš Pospíšil, zástupce vedoucího Delegace EU v Montevideu. Program zahrnoval rovněž uctění 80. výročí lidického masakru, a sice v Montevideu a Canelones.

V sídle organizace CADAL v Buenos Aires se uskutečnila přednáška „Charta 77 a její odkaz pro současnou Kubu“, které se z technických důvodů pan Martin Palouš neplánovaně neúčastnil, a proto jej zastoupil velvyslanec Lubomír Hladík. Stejně tak nebylo možno realizovat připravený program na Univerzitě Buenos Aires, který tak proběhne virtuální formou v náhradním termínu. Dále proběhlo přijetí u paní Andrey Pochak, náměstkyně Centra pro ochranu a mezinárodní styky v oblasti lidských práv v rámci Ministerstva spravedlnosti a lidských práv Argentiny. Setkání se konalo v muzeu ESMA, v místě, kde v době vojenské diktatury byli vězněni, mučeni a likvidování odpůrci tehdejšího vojenského režimu.

V Uruguayi pak došlo k uctění památky lidické tragédie, od níž letos uplynulo 80 let. Pietní akty se tradičně uskutečnily v Montevideu i v Canelones. Obě města mají náměstí, pojmenovaná po vyhlazené české obci. Na obou místech položili velvyslanec Hladík a ředitel Palouš věnce k památníkům a uskutečnili setkání s českou krajanskou komunitou. V Canelones zároveň proběhlo přijetí zástupci místní samosprávy a vedením Institutu Jana Ámose Komenského, kde se také uskutečnila beseda se studenty a profesory.

V Montevideu se dále uskutečnilo setkání s paní Sandrou Etcheverry, tajemnicí pro lidská práva prezidentské kanceláře Uruguaye. Pan Martin Palouš ji podrobně informoval o historických aspektech boje za lidská práva v Československu i přechodu z totalitního režimu k demokracii. Vysvětlil politiku na podporu lidských práv a demokracie v Latinské Americe a informoval o své činnosti v čele Centra Václava Havla pro lidská práva a diplomacii Floridské mezinárodní univerzity.

Dále se uskutečnila přednáška pana Martina Palouše ve Studijním Centru pro rozvoj (CED) v Montevideu, včetně debaty s mládeží. Tématem byl lidskoprávní aspekt konfliktu na Ukrajině, včetně migračních souvislostí a krize energetické i potravinové.

Následně proběhla schůzka s paní Marianou Blengio Valdés, ředitelkou Národního institutu pro lidská práva a úřadu ombudsmana. Ze setkání vzešla řada podnětů s širším uplatněním, o které se Velvyslanectví ČR v Buenos Aires bude snažit.

Závěrem pobytu v Uruguayi se uskutečnila přednáška pana Palouše na právnické fakultě Univerzity republiky pro akademickou sféru, především profesory mezinárodní politiky a práva. Přednáška byla zaměřena především na právní aspekty přechodu od totality k demokracii a na dodržování lidských práv. Mimo jiné byly v této souvislosti posuzovány okolnosti aplikace mezinárodního práva během současného i budoucího vývoje konfliktu na Ukrajině.

Galerie


Martin Palouš v Argentině a Uruguayi