deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MiLoG – návody, formuláře a překlady legislativy do ČJ

Od 1. 1. 2015 platí na území SRN plošná minimální mzda, která se vztahuje na všechny, tj. i mobilní zaměstnance tuzemských i zahraničních firem, a to včetně kabotáže i transitu. Zákon o minimální mzdě (MiLoG) stanovuje, kromě hodinové mzdy přinejmenším 8,50 EUR,[1] rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci.

Souhrnné informace a patřičné zákony, vyhlášky a formuláře jsou k dispozici na stránkách německé celní správy:

http://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle_Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/arbeit_gesetzlicher_mindestlohn.html

 

Zákon o minimální mzdě (MiLoG) zavádí hodinovou mzdu 8,50€ brutto (nezapočítává se do ní příspěvek zaměstnavatele), což v průměru odpovídá 230,00 CZK[1]. Do minimální mzdy se nepočítají příspěvky na:

 • stravné,
 • náhradu životních nákladů, tzv. diet,
 • přesčasové hodiny,
 • příspěvky za práci ve svátek, neděli
 • příspěvky na dovolenou
 • vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec)

 

Nové povinnosti pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci s mobilní činností vykonávají pracovní činnost na území SRN

Nahlášení pokladů na celní úřad v Kolíně n/Rýn v rámci mobilní činnosti se děje prostřednictvím formuláře, který najdete na stránkách celního úřadu: http://www.zoll.de/SiteGlobals/Forms/FormularMerkblattSuche/FormularMerkblattSuche_ThemenSuche_form.html#theme-search-anchor (Zaměstnavatelé, příp. personální agentura jsou povinni nahlásit pro období 6 měsíců pracovní činnost na území SRN, a to prostřednictvím formuláře 033037 („Einsatzplanung für Arbeitgeber bei Beschäftigung in ausschließlich mobiler Tätigkeit“), resp. 033038)).
S jednoduchým návodem, jak formulář vyplnit, ho najdete na stránkách ZÚ Berlín: http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/zamestnavani_obcanu_cr_v_srn/zavedeni_plosne_minimalni_mzdy_v_srn.html

 

Své aktivity na území Německa musí zaměstnavatel nahlásit předem na celní úřad (viz formulář) a do 8 pracovních dnů po ukončení činnosti je třeba zapsat záznam o pracovní činnosti zaměstnance (pro případnou kontrolu). Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům, tzv. „formulář A1“ pro vyslané zaměstnance (nikoliv u mobilní činnosti/transitu) je potřeba, jako v minulých letech, mít ex ante zajištěný.

Formuláře k nahlášení ostatních profesí taktéž najdete na webových stránkách celního úřadu v Kolíně n/Rýnem:

http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html

Všechny formuláře musí být vyplněné v německém jazyce, pro případnou kontrolu je potřeba je uchovávat 2 roky. Při neplnění povinností vyplývajících z MiLoG je celní úřad oprávněn udělit pokutu ve výši 30 000 €, při neplacení základní minimální mzdy až 500 000 €. Pokud celní úřad udělí firmě pokutu, ta je na „přiměřený čas“ vyřazena z možnosti zúčastnit se veřejných zakázek.

Firmy, které své zakázky dále předávají svým subdodavatelům, ručí za dodržování MiLoG v celém svém dodavatelském řetězci. Majitel firmy tedy přímo odpovídá za vyplácení minimální mzdy nejen svým zaměstnancům, ale také pro zaměstnance firmy, která za něj zakázku převezme. Tento krok také upravuje MiLoG a subdodavatelé by měli mít platné smlouvy. Viz příloha.

 1. Z povinností vyplývajících z MiLoG, tj. výplaty min. mzdy, se nejde vyvázat ani smluvně, ani zřeknutím se zaměstnance.
 2. V případě zapojení subdodavatelů je doporučeno chránit/pojistit se následujícími způsoby:
 •  Předběžnými zálohami či bankovními zárukami, které jsou dány závaznou smlouvou. Tyto smlouvy předem definují požadavky obou stran (hlavní dodavatel: subdodavatel atd).
 • Pokud obě strany souhlasí, může jako kontrolní činitel v tomto smluvním vztahu figurovat třetí strana.

Do 31. 12. 2017 platí v Německu pro některá odvětví s tzv. tarifními smlouvami[2] výjimky z MiLoG v případech, kdy jsou tarifní smlouvy pod úrovní 8,50 €. Jedná se zejm. o řezníky (maso zpracovatelský průmysl), kadeřníky, zaměstnance v prádelnách, agenturní zaměstnance (promotéry, bezpečnostní personál, uklízeče), zdravotnický personál, popeláře atd. Od 1. 1. 2018 však minimální mzda bude platit pro všechny zaměstnance na území SRN.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se problematikou minimální mzdy v Německu také zabývá, proto doporučujeme sledovat i jejich webové stránky: http://www.mpsv.cz/cs/20173

 

Seznam příloh:

 • návod na vyplnění přihlašovacího formuláře na celním úřadě v Kolíně n/Rýnem
 • překlad zákona MiLoG do českého jazyka
 • Vyhláška o modifikaci povinnosti evidence pracovní doby podle zákona MiLoG
 • překlad zákona o vysílání pracovníků – Arbeitnehmer-Entsendegesetz - „AEntG“) do českého jazyka
 • Překlad vyhlášky o stanovení přihlašovacího úřadu podle § 16 odstavce 6 MiLoG do českého jazyka
 • Překlad vyhlášky o oznamovací povinnosti podle MiLoG a AEntG a MiLoMeldV do českého jazyka
 • Vzor smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem
 • Použitelnost zákona o minimální mzdě v sektoru dopravy

 


[1] při aktuálním kurzu cca EUR: CZK, 1€ =27,79 CZK

[2] příklady mezd podle tarifních smluv a podílu zaměstnavatele: 12€/hod, z čehož zaměstnavatel platí 7,50€; 12€/hod, z čehož zaměstnavatel platí 8,20€; 15€/hod z čehož zaměstnavatel platí 9€ (dle různých odvodů, které jsou závislé na znění smluv)

přílohy

Překlad zákona o vysílání pracovníků –... 49 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.1.2015

Překlad zákona MiLoG do čj 430 KB DOC (Word dokument) 27.1.2015

Překlad vyhlášky o stanovení přihlašovacího úřadu podle... 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.1.2015

Překlad vyhlášky o modifikaci povinnosti evidence... 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.1.2015

Překlad vyhláška o oznamovací povinnosti podle MiLoG,... 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.1.2015

Návod na vyplnění přihlašovacího formuláře na celním... 70 KB PDF (Acrobat dokument) 27.1.2015

Vzor smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem 262 KB PDF (Acrobat dokument) 27.1.2015

Použitelnost zákona o minimální mzdě v sektoru dopravy 37 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 29.1.2015

právní analýza od BridgehouseLaw k MiLoG 534 KB PDF (Acrobat dokument) 5.2.2015