srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Zakazivanje termina za predaju zahteva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Zahteve za dugoročne vize ili dugoročne boravke moguće je primiti od državljana Srbije i stranaca s odobrenim boravkom u Srbiji ili Crnoj Gori, eventualno od građana zemalja koje su na spisku zemalja čiji građani mogu predati zahtev za dugoročnu vizu ili boravak u bilo kom diplomatskom predstavništvu Češke.  

Kvota za prijem zahteva za radne legitimacije za period april–juni 2024. je popunjena!

Ambasada Republike Češke obaveštava da će 10. juna 2024. od 9.00 časova ujutru otpočeti dodela termina za predaju zahteva za dugoročni boravak u svrhu zaposlenja (radna legitimacija) za period juli–septembar 2024. Imejlovi koji stignu pre navedenog vremena, neće biti uzeti u razmatranje za termine za navedeni period.

Takođe, skrećemo pažnju poslodavcima na mogućnost korišćenja programa Ekonomske migracije. U okviru ovih programa moguće je posredstvom Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke, zatražiti upis na posebnu listu za predaju zahteva za radnu legitimaciju.

Zahtev za termin za predaju zahteva za dugoročnu vizu ili boravak u ostale svrhe (npr. sport, studije, spajanje porodice, naučno-istraživački rad, biznis, itd) može se slati putem imejla bez obzira na gore navedeni datum, termini će biti kontinuirano dodeljivani u skladu sa kvotama.

 

Zakazivanje termina za predaju zahteva

1. Pošaljite zahtev za termin na imejl adresu: Belgrade.Visa@mzv.gov.cz   *

2. U predmetu/naslovu imejla navedite svoje ime i broj pasoša.

3. U prilogu imejla pošaljite skeniran dokument o svrsi boravka u formatu .jpg ili .pdf (svrhu boravka dokazujete u slučaju zaposlenja ugovorom o radu, u slučaju studija potvrdom o upisu, u slučaju spajanja porodice izvodom iz matične knjige, itd) i skeniran pasoš – stranu sa ličnim podacima.

Ukoliko je podnosilac zahteva stranac sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji ili u Crnoj Gori, ili ukoliko potiče iz zemlje koja nije na spisku zemalja čiji državljani mogu predati zahtev u bilo kojoj zemlji, treba da pošalje u prilogu imejla i skeniranu dugoročnu vizu ili dugoročni boravak. Uslov za predaju zahteva jeste boravak u Srbiji ili Crnoj Gori minimum dve godine.

4. U samom imejlu navedite:

-ime, prezime, datum rođenja podnosioca zahteva,

-broj putne isprave,

-svrha dugoročne vize/ boravka (npr. zaposlenje, studiranje, spajanje porodice, biznis itd),

-kontakt podaci (telefon i imejl adresa).

5. Važi pravilo: jedan podnosilac zahteva = jedan imejl. Pošaljite samo jedan imejl. Jednim imejl zahtevom može se dobiti termin samo za jednog podnosioca zahteva. Izuzetak je situacija u kojoj 1) sa roditeljem predaju zahtev i deca – u tom slučaju roditelj u imejl zahtevu navodi i podatke svoje maloletne dece i 2) podnosilac zahteva u isto vreme registruje i supružnika – samo u slučaju spajanja porodice visoko kvalifikovanih podnosioca zahteva za radnu legitimaciju.

6. Vaš imejl zahtev biće svsrtan po redosledu prispeća. **

7. Imejl zahtev neće biti registrovan u sledećim slučajevima:

-nije poslat u formatu u skladu sa tačkom br. 3,

-jednim imejl zahtevom se pokušava dobiti termin za više osoba – osim u slučaju roditelja koji u isto vreme traže termin za decu,

-isti podnosilac zahteva pošalje više puta imejl zahtev za sebe,

-ukoliko je poslat na pogrešnu adresu,

-ukoliko veličina priloga prelazi 10 MB,

-ako je pošiljalac aktivirao funkciju onemogućavanja slanja odgovora sa adrese na koju je imejl poslat. 

8. Sačekajte potvrdu termina. Ambasada će Vas obavestiti o terminu za predaju zahteva u roku od nedelju dana. Prilikom predaje zahteva u ambasadi potrebno je pokazati imejl sa potvrdom datuma i satnice termina koji ste dobili od ambasade.

9. Ukoliko u roku od nedelju dana ne dobijete potvrdu o dobijenom terminu, to znači da vaš imejl zahtev za termin nije odobren jer nije bio poslat u ispravnom formatu, ili su termini već podeljeni.

10. Nije moguće menjati datum zakazanog termina. Termin će propasti ukoliko ne dođete. Ukoliko bez prethodne najave budete kasnili, Vaš termin će takođe propasti.

11. Skrećemo pažnju da pri pokušaju masovnog slanja zahteva za termin pomoću softverskih alata, može doći do toga da antispam kontrola domena mzv.cz u cilju zaštite funkcionisanja sistema za sve pošiljaoce zahteva, prepozna takve zahteve kao spam, zbog čega oni neće biti uzeti u razmatranje.   

 

Prosečno vreme čekanja na predaju zahteva:

  • Šengenske vize: 2-4 nedelje
  • Dugoročne vize: 2-3 nedelje
  • Dozvola za dugoročni boravak u svrhu spajanja porodoce, studija i slično: 1-2 nedelje
  • Dozvola za dugoročni boravak u svrhu zaposlenja: zahtevi koji se predaju van programa ekonomske migracije Češke 0-3 meseca. Jednom u tri meseca objavljuje se datum prijema imejl zahteva za termin (vidi gore); zahtevi koji se predaju u okviru programa ekonomske migracije 2-8 nedelje

Šengenske vize:

Ambasada Češke u Beogradu prima 50 zahteva za šengenske vize mesečno

Dugoročne vize i boravci:

Ambasada Češke u Beogradu mesečno prima 20 zahteva za dugoročne vize i 20  zahteva za dugoročni boravak u sve svrhe osim zaposlenja i biznis viza.

Ambasada Češke u Beogradu prima 2400 zahteva za radnu legitimaciju godišnje (1900 u Programu kvalifikovani radnik, 100 u ostalim programima, 400 van programa), na osnovu uredbe vlade br. 233/2021 Zbirke zakona. Ova godišnja kvota je fiksno ustanovljena i ne može se prekoračiti.

Važno saopštenje: Ambasada Češke u Beogradu već duže vreme beleži izuzetno visoko interesovanje za vize. Ako ne uspevate da se registrujete u prvom ili u daljim pokušajima, razlog tome je što u isto vreme veliki broj osoba šalje imejl. Takođe, veliki broj osoba se registruje za ostale tipove viza – videti prosečno vreme čekanja. Ambasada ne preporučuje korišćenje posrednika za registraciju. Ukoliko Vam neko obećava sigurnu registraciju, reč je o prevari.

Belgrade.Visa@mzv.gov.cz adresa namenjena je isključivo za zakazivanje, nije namenjena za komunikaciju i odgovore na pitanja

** Ambasada Češke u Beogradu ni na koji način ne utiče i ne menja redosled podnosioca zahteva. Osobe koje predaju zahtev raspoređene su po redosledu prispeća njihovog imejla. Zbog postojećih kapaciteta, kao i radi transparentnosti i predvivljivosti, nije moguće dodeliti termin prema želji podnosioca zahteva. Ukoliko ne možete iskoristiti dobijeni, neophodno je da zakažete nov termin.

Sva pitanja ili komentare šaljite isključivao na adresu: Belgrade.Consulate@mzv.gov.cz