srpski  česky 

Napredna pretraga
dobruska_foto
Photo: (@MZV)
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Obrazovni programi za pripadnike češke zajednice za 2024. godinu

Obrazovni programi i nastava češkog jezika i književnosti za pripadnike češke nacionalne manjine sastavni su deo vladinog Programa podrške češke kulturne baštine.

VAŽNA NAPOMENA:

Svim kandidatima bismo želeli da skrenemo pažnju na to da su uslovi ulaska u Republiku Češku podložni promenama, te stoga preporučujemo da pratite aktuelna pravila ulaska u Republiku Češku.

 

Obrazovni programi - uslovi, termini

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke zajednice

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

 

1) Stipendirani semestralni studijski boravci

Stipendije su namenjene studentima pripadnicima češke manjine s prvenstvenom usmerenošću na sledeće smerove: češki jezik za strance, a zatim i u zavisnosti od kapaciteta pojedinačnih fakulteta i nivoa znanja jezika, predavanje češkog jezika i književnosti, istorija, etnologija, istorija umetnosti i teologija. Radi se uglavnom o smerovima koji su u vezi sa podrškom održavanja i razvoja znanja češkog jezika i književnosti. 

Neophodan uslov za apliciranje je dobro poznavanje češkog jezika. Kandidati će pre zasedanja komisije biti u obavezi da urade online test iz češkog jezika. Termini za polaganje testa će biti objavljeni krajem februara 2024. Informacije će biti obrajvljena na internet stranicama Ambasade Republike Češke u Beogradu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke i Doma za međunarodnu saradnju. Prijavljeni kandidati će informaciju o terminu polaganja testa dobiti na e-mail adresu koju navedu u prijavi.

Student će tokom studija morati da dobije određeni broj bodova (informacije o bodovima će pružati odgovarajući fakultet), a posledica neispunjenja obaveza će biti prekid studija.

Aplikacioni formular je dostupan na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju.

 Termini za popunjavanje elektronske prijave su:

·    za jednosemestralne studije u zimskom semestru akademske godine 2024/2025. (od septembra 2024. do februara 2025) do 15. 3. 2024;

·    za dvosemestralne studije u zimskom i letnjem semestru akademske godine 2024/2025. (od septembra 2024. do juna 2025) do 15. 3. 2024;

·    za jednosemestralne studije u letnjem semestru akademske godine 2024/2025. (od februara 2025. do juna 2025) do 15. 8. 2024.

Odmah nakon popunjavanja elektronske prijave, a najkasnije u roku od nedelju dana od naznačenog termina, Ambasadi se dostavlja sledeća dokumentacija u dva primerka: elektronski popunjena i odštampana prijava, biografija, lekarsko uverenje, detaljan studijski program, kopija pasoša, preporuka udruženja.

Napomena: Neophodno je da učesnici semestralnog studijskog boravka prihvate termine studija navedene u Rešenju o priznavanju stipendije, kao i da studije pohađaju u celom navedenom periodu, uključujući i ispitni rok.

 

2) Četvoronedeljni kurs češkog jezika za pripadnike češke zajednice

Termin kursa: 8. 7 - 2. 8. 2024.

Četvoronedeljni letnji kurs je namenjen pripadnicima češke dijaspore starijim od 18 godina, koji žele da nauče češki jezik ili da ga usavrše. Imaju mogućnost da se upoznaju sa češkom kulturom, kao i da upoznaju Republiku Češku. Nastava se odvija pod rukovodstvom iskusnih pedagoga i u grupama, formiranim na osnovu nivoa znanja jezika. Za učesnike kursa je pripremljen i bogat program vannastavnih aktivnosti. Nastava se sastoji od ukupno 90 časova nastave u grupama, oformljenim na osnovu nivoa znanja jezika.

Mesto održavanja kursa: Poděbrady

Aplikacioni formular je dostupan na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijave je potrebno popuniti eletronski do 15. 3. 2024, a Ambasadi dostaviti odmah nakon toga ili najkasnije u roku od nedelju dana nakon naznačenog termina. Pored štampane, popunjene i potpisane prijave, dostavlja se i preporuka udruženja.

Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.

 

3) Dvonedeljni kurs metodike nastave češkog jezika za nastavnike iz redova zajednica češke manjine

Termin kursa: 26.8 – 6.9.2024.

Kurs je namenjen nastavnicima iz redova pripadnika češke manjine. Učesnici apsolviraju dvonedeljnu intenzivnu nastavu metodike sa ciljem usavršavanja i stabilizovanja forme predavanja češkog jezika. Nastava se sastoji od ukupno 60 časova. Sastavni deo kursa je i poseta stručnim radnim mestima koja su u vezi sa češkim jezikom i književnošću.

Mesto održavanja kursa: Prag

Aplikacioni formular je dostupan na internet stranici Doma za međunarodnu saradnju. Prijavu je potrebno elektronski popuniti najkasnije do 15. 3. 2024, a štampanu verziju i mišljenje udruženja Ambasadi dostaviti odmah nakon toga ili najkasnije u roku od nedelju dana od naznačenog terminaMišljenje udruženja češke manjine o prijavi svog člana mora da sadrži podršku i obrazloženje učešća u korist razvoja obrazovnih i kulturno-prosvetnih aktivnosti udruženja.

Napomena: Neophodno je da učesnici kurs apsolviraju u punom obimu, kurs nije moguće podeliti između nekoliko učesnika.