srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Termín pro příjem žádostí o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu

Žádosti o víza či dlouhodobé pobyty lze přijímat pouze od občanů Srbska a občanů dalších zemí s povolením k pobytu v Srbsku nebo v Černé Hoře. Výjimkou jsou občané zemí na seznamu států, na které se pravidlo místní konzulární příslušnosti nevztahuje. V případě, že nesplňujete tuto výjimku, žadatelé předkládají povolení k dlouhodobému pobytu v Srbské republice nebo v Černé Hoře.

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě informuje, že kvóta pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty na období duben–červen 2024 je naplněna.

Velvyslanectví bude přidělovat termíny na měsíce červenec–září 2024 k podání žádostí o dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) od pondělí 10. června 2024 v 9:00. Na e-maily doručené před uvedeným termínem nebude brán zřetel. 

Současně upozorňujeme zaměstnavatele na možnost využití programů ekonomické migrace, v rámci kterých je možno požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o zapsání žadatelů do zvláštních seznamů.

Žádosti o schengenská, dlouhodobá víza a pobyty za ostatními účely (např. sportovní, studijní, sloučení rodiny, výzkum, podnikání) lze stále zasílat e-mailem bez ohledu na výše uvedené a termíny budou přidělovány průběžně v souladu s kvótami.

 

Objednání k podání žádosti

 

1. Zašlete žádost o přidělení termínu k podání vízové žádosti na e-mailovou adresu: Belgrade.Visa@mzv.gov.cz           *

 

2. V předmětu e-mailu uveďte své jméno a číslo pasu. K e-mailu přiložte formou přílohy sken dokladu o účelu pobytu (ve formátu .jpg nebo .pdf) a sken datové stránky pasu. 

Cizinci z třetích zemí, kteří mají dlouhodobý pobyt v Srbsku a nespadají mezí seznam zemí, které mají výjimku, ke své žádosti též přiloží sken tohoto platného pobytového oprávnění.

 

V těle emailu musí být uvedeny identifikační údaje žadatele

- jméno, příjmení, datum narození žadatele,

- číslo cestovního dokladu,

- účel dlouhodobého víza / pobytu (např. zaměstnání, studium, sloučení rodiny, podnikání atd.),

- kontaktní údaje (telefon a email).

 

3. Platí pravidlo 1 žadatel = 1 e-mail. Zašlete pouze jeden e-mail. V každém e-mailu lze objednat pouze jednoho žadatele. Výjimkou jsou situace, kdy 1) s rodičem žádají nezletilé děti – v tomto případě uvede rodič ve své žádosti i své nezletilé děti a kdy 2) žadatel/ka zároveň registruje manžela/manželku – pouze v případě sloučení rodiny vysoce kvalifikovaných žadatelů o zaměstnaneckou kartu.

 

4. Váš e-mail bude zařazen do fronty v tom pořadí, ve kterém byl doručen.**

 

5. Z registrace budou vyřazeny tyto e-maily:

- e-maily, které nejsou zaslány ve formátu podle bodu 2,

- e-maily, kterými se žadatel pokouší zaregistrovat více žadatelů najednou – s výjimkou e-mailů rodičů, kteří zároveň registrují i své nezletilé děti,

- e-maily, které jeden žadatel zašle několikrát,

- e-maily zaslané na jinou e-mailovou adresu,

- e-maily s přílohami většími než 10 MB,

- e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

 

6. Čekejte na potvrzení. Velvyslanectví Vás bude o termínu informovat v průběhu jednoho týdne. K podání žádosti vezměte s sebou potvrzující email, který jste od velvyslanectví obdrželi, s datem a hodinou schůzky.

 

7.  Neobdržíte-li v průběhu jednoho týdne potvrzení o přidělení termínu, znamená to, že Vaší žádosti nebylo vyhověno, a to z toho důvodu, že nebyla zaslána v požadovaném formátu.

 

8. Přidělený termín nelze změnit. Nedostavíte-li se, Váš termín propadá. Dostavíte-li se se zpožděním bez předchozí omluvy, Váš termín rovněž propadá – v takovém případě se již konzulát zabývá jinými žadateli, kteří se dostavili včas.

 

Aktuální průměrná čekací lhůta na podání žádosti:

  • schengenská víza: 2-4 týdny
  • dlouhodobá víza: 2-3 týdny
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, studia apod.: 1-3 týdny
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání: žádosti podávané mimo programy cílené ekonomické migrace ČR 0 – 3 měsíce, 1x za tři měsíce vypisujeme datum, kdy zahajujeme příjem žádostí o stanovení termínu (viz výše); žádosti podávané v rámci programů cílené ekonomické migrace 2 – 8 týdnů

 

Schengenská víza

Velvyslanectví ČR v Bělehradě přijímá 50 žádostí o schengenská víza měsíčně.

 

Dlouhodobá víza a pobyty

Velvyslanectví ČR v  Bělehradě přijímá 20 žádostí o dlouhodobá víza a 20 žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem jiným než zaměstnání a podnikání měsíčně.

Velvyslanectví ČR v Bělehradě přijímá 2400 žádostí o zaměstnanecké karty ročně (1900 v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, 100 v ostatních programech, 400 mimo programy), a to na základě nařízení vlády č. 233/2021 Sb. Tato roční kvóta je pevně stanovena a nelze ji překročit.

 

Důležité sdělení: Velvyslanectví ČR v Bělehradě dlouhodobě registruje mimořádně vysokou poptávku po vízech do ČR. V případě, že se Vám nepodaří zaregistrovat se, jde o situaci, kdy se ve chvíli spuštění registrace pokouší zaregistrovat velké množství žadatelů.  Velvyslanectví důrazně nedoporučuje využívat k registraci prostředníky. Kdokoliv slibuje jistotu registrace za úplatu, dopouští se podvodu.

 

* E-mailová adresa Belgrade.Visa@mzv.gov.cz je určena výhradně pro objednávání a není určena k obecné komunikaci a zodpovídání dotazů.  Dotazy prosím zasílejte na email Belgrade.Consulate@mzv.gov.cz 

 

** Velvyslanectví ČR v Bělehradě žádným způsobem nemění pořadí uchazečů o termín. Zájemci o podání žádosti jsou k podání zařazeni v tom pořadí, ve kterém je doručen jejich e-mail. Z kapacitních důvodů a v zájmu transparentnosti a předvídatelnosti nelze přidělit konkrétní termín podle přání žadatele. Nemůžete-li využít termín, který Vám byl přidělen, je nutné sjednat si termín nový.