srpski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité informace k činnosti konzulárního úseku

 
Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Bělehradě částečně obnovil činnost. Osobní návštěva je možná pouze na základě předem sjednaného termínu prostřednictvím e-mailu. Stále platí požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Detailní informace o způsobu objednání k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty

Konzulární agenda a schengenská víza (k pobytu do 90 dní) – prosím zašlete email s popisem požadovaného úkonu a tel. spojením na emailovou adresu consulate_belgrade@mzv.cz

Žádosti o víza či dlouhodobé pobyty lze přijímat pouze od občanů Srbska a občanů dalších zemí s povolením k pobytu v Srbsku, případně ze zemí zařazených na seznam zemí s nízkým výskytem onemocnění Covid-19. Od občanů dalších zemí bez povolení k pobytu v Srbsku, nelze žádost přimout pokud není účel pobytu uveden v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění:

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR bude v souladu s ustanovením ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR požadováno předložení dokladu podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit do cestovních pasů udělovat / vyznačovat!

Doklad musí mít formu prohlášení subjektu (zaměstnavatele/univerzity), který přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR, kterým se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

×         ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

×         zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

×         návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 

Tento doklad bude od cizince požadován:

×         v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro vyznačení víza, tj. žadatelé budou vyzváni k předložení uvedeného dokladu dodatečně (před vyznačením vízového štítku), podobně jako se těsně před vyznačením vízového štítku požaduje předložení dokladů o zdravotním pojištění; doklad není nutné předkládat v originále, postačí sken (zasílaný žadateli, nikoliv ZÚ);

×         v případě žadatelů o schengenská víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti ode dne 13. 7. 2020 nebude žádost přípustná, tj. nebude přijata);

Při jednání v prostorách konzulárního oddělení je nutno v souladu s hygienicko-epidemiologickými opatřeními používat ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu (rouška, šála, šátek), po příchodu si dezinfikovat ruce připraveným desinfekčním roztokem, dodržovat odstup mezi žadateli a do prostor konzulárního oddělení vstupovat pouze na vyzvání.