česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Služby obchodně-ekonomického úseku

Nástroje ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů

thumb

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR připravil přehled nástrojů ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů. Nyní naleznete všechny základní nástroje na jednom místě. více ►

Podpora podnikatelů v rámci projektu PROPEA bude probíhat i v roce 2023

thumb

Velvyslanectví České republiky v Pekingu, na základě velmi pozitivní zpětné vazby z předchozích dvou ročníků, zahájilo realizaci projektu PROPEA pro rok 2023. Cílem tohoto programu, připraveného Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s… více ►

Projekty na podporu ekonomických aktivit pro rok 2024: Výzva k předložení návrhů projektů

thumb

Návrhy projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí, který je následně předkládá hodnotící komisi k odsouhlasení. Schválené projekty budou moci… více ►

Projekty ekonomické diplomacie

thumb

Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na… více ►

Projekty na podporu ekonomických aktivit

thumb

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou… více ►

Individuální služby

thumb

Jedná se o B2G služby ekonomické diplomacie, tj. ve vztahu k oficiálním institucím a státním podnikům v teritoriu, které se zaměřují na podporu českých subjektů při navazování kontaktů z řad čínské státní správy a vytváření podmínek pro přístup… více ►