english  azərbaycan dili / по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ázerbájdžán čelí novým výzvám v oblasti zpracování odpadů

Nakládání s odpady v Ázerbájdžánu čelí výzvám v oblasti logistiky, dopravy, financování i jeho řízení. Vláda podniká opatření, která by situaci v zemi zlepšila, a aby se hospodaření s odpady se stalo efektivnější, bylo šetrnější k životnímu prostředí a udržitelnější. Velvyslanectví České republiky v Baku se environmentálním tématům v Ázerbájdžánu věnuje dlouhodobě, proto ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky uspořádalo misi ázerbájdžánských expertů v sektoru do České republiky.

V roce 2008 byly v Ázerbájdžánu přijaty strategické dokumenty týkající se nakládání s domácím odpadem, aktivity ze strany vlády tím neutichly a sektorová legislativa se nadále rozvíjí. Nejvýznamnějšího pokroku bylo dosaženo při zpracování odpadu v Baku, kde se o odpady po svozu stará státní společnost Tamiz Shahar. V průmyslovém parku Balachani byla vystavěna spalovna odpadů, která ročně vygeneruje elektřinu pro město o 300 000 obyvatelích, a současně jediná sanitání skládka v Ázerbájdžánu. Činnost rezidentů je zaměřena na recyklaci a druhotné zpracování odpadů. I tak v roce 2022 skončilo 78 % z 2,6 mil. tun odpadu vyprodukovaného v Baku a jeho předměstích na skládce na bakinském předměstí Balachani. Společnost Tamiz Shahar společně s městem Baku tak spouští pilotní projekty zaměřené na recyklaci odpadů.

Situace v regionech se od Baku liší, Tamiz Shahar se stará o odpady pouze v hlavním městě, v regionech je veškerá práce na bedrech „krajských“ měst. Každý region by měl vytvořit vlastní strategii nakládání s odpady. Světová Banka ve svých doporučeních navrhla vytvoření paprskovitých regionálních center, do nichž se mají pomocí překládacích stanic svážet odpady z celého regionu a následně zpracovávat. Zástupci místních samospráv aktuálně začínají vytvářet s pomocí Ministerstva ekologie Ázerbájdžánu své vlastní regionální strategie a schémata svozu komunálního odpadu. Zároveň se otevírá otázka zpracování nebezpečného odpadu.

Životní prostředí a jeho ochrana je jednou z hlavních priorit ázerbájdžánské vlády do roku 2030. Zásadní pozornost je věnována nakládání s vodou a odpady. Problematika odpadového hospodářství, jeho plánování, zpracování nebezpečných odpadů, využívání odpadů pro druhotné využití či vzdělávání obyvatelstva v dané oblasti je natolik aktuální, že Velvyslanectví ČR v Baku společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 19. až 23. února 2024 uspořádalo misi ázerbájdžánských expertů. Mise se zúčastnili zástupci Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ázerbájdžánu, Ministerstva ekologie Nachičevanské autonomní republiky, lankaranské gubernie a státní společnosti Tamiz Shahar zodpovídající za odpady v hlavním městě Baku a jeho okolí.

Program byl účastníkům mise organizován na míru na základě předem diskutovaných preferencí. Experti byli přijati na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, kde představili svá očekávání od pracovní cesty do ČR. V rámci celodenního programu v Brně bylo prezentováno pojetí českého odpadového hospodářství, práce i plány do budoucna, byla diskutována koncepce nakládání s odpady v rámci měst a obcí ČR, experti navíc měli možnost navštívit sanitární skládku. V SAKO Brno měli možnost si prohlédnout energetické využití komunálních odpadů a první dotřiďovací linku plastového dopadu v ČR. S ohledem na chystané regionální strategie navštívili také překládací stanici komunálního odpadu a stanici fluidního spalování upraveného odpadu RDF. Zpracování nebezpečného odpadu pak bylo představeno na unikátním zařízení v Mělníku.

Galerie


PROPED_odpady 02_2024