česky  english 

rozšířené vyhledávání

Podmínky pro vstup do země

Informace o podmínkách, které čeští občané musejí splnit při vstupu na území Jordánska platné k 7.8.2023.

DOKLADY POTŘEBNÉ KE VSTUPU DO ZEMĚ
Všechny restrikce spojené s opatřením COVID-19 byly zrušeny.

Cestovní pas, minimální vyžadovaná doba jeho platnosti je 6 měsíců po plánovaném odjezdu ze země.

V případě cesty motorovým vozidlem musí dotyčný předložit mezinárodní řidičský průkaz a technický průkaz. Pojištění vozidla se platí přímo na hranicích (cca 40 USD na týden). Mezinárodní očkovací průkaz není vyžadován.

 

VÍZA, REŽIM VSTUPU, PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOST apod.

Vízum ke vstupu do země lze obdržet na letišti Queen Alia International Airport v Ammánu a letišti v Aqabě. Poplatek za jednorázové vstupní vízum činí 40,- JOD (cca 55,- EUR či 57USD), výjezdní daň v případě opuštění země pozemní či námořní (nikoliv leteckou) cestou činí 10,- JD. Pro držitele Jordan Pass (je třeba koupit před příjezdem) je vízový poplatek rovněž odpuštěn pokud v zemi zůstane minimálně 3 noci. Jordan pass ovšem není náhražkou víza, slouží pouze k odpuštění vízového poplatku.

Vízum na dva vstupy lze zakoupit za 60 JOD, na vice vstupů pak za 120 JOD.

O vízum ke vstupu do země je nyní také možné  požádat elektronickou cestou prostřednictvím webových stránek jordánského ministerstva vnitra, odkaz: https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/faces/Pages/Runnables/login.jsf nebo přes mobilní aplikaci MOI (Jordan eGov Program). Poplatek za zpracování žádosti lze uhradit on-line. Když je vízum schváleno, žadatel obdrží QR kód jako potvrzení platného víza.

U online žádosti o vízum ovšem nelze v současné době uplatňovat slevu na Jordan Pass.

(Rozkliknete "Electronic Visas" a dále kliknete na "Individual" a pod položkou  "National Category" označíte "Non-Arabic Nationality" a vyberete v "Current Nationality" Czechia. Dále pokračujete dle požadovaných osobních informací. Do formuláře je sice možné zadat číslo Jordan Pass, ovšem následně Vás již systém nepustí k zaplacení, vyřizujte tedy online vízum pouze v případě, že nemáte o slevu na Jordan Pass zájem)

Cizí státní příslušníci jsou povinni se registrovat na nejbližší stanici cizinecké policie do 30 dnů od vstupu do země (při pobytu delším než 30 dnů), při pobytu kratším není registrace nutná.

CELNÍ PŘEDPISY (dovoz, vývoz), POJIŠTĚNÍ, POVINNÁ VÝMĚNA VALUT
Jordánskou měnou je 1 JOD (1 jordánský dinár) = 1 000 filsů / cca 1,4 USD, povinná směna valut neexistuje, zbylé JOD možno před odjezdem opět směnit na volnou měnu.

Bezcelně lze dovézt (bez zápisu do celního prohlášení):

 • věci osobní potřeby
 • fotoaparát
 • 1l alkoholického nápoje
 • 200 cigaret
 • domácí zvířata chovaná pro potěšení (pes, kočka apod.)

Je zakázáno dovážet:

 • zbraně, střelivo, výbušniny (včetně dětských hraček zbraním podobných)
 • všechny druhy jedů
 • všechny druhy narkotik
 • pornografické publikace a materiály
 • drony - používání dronů bez povolení je v Jordánsku zakázáno, stejně tak jako jejich dovoz do země - drony dovezené bez povolení jsou zabavovány, použití dronů bez povolení se trestá
  • povolení k dovozu a užití dronu si majitel musí sám vyřídit u jordánského úřadu pro civilní letectví (je možné spojit se emailem: info@carc.gov.jo), formulář je dostupný na tomto webu: https://carc.gov.jo/en/drones# - vyřízení povolení může trvat i více než dva měsíce
  • zakázány jsou rovněž dětské hračky v podobě dronů
 • všechny druhy vysílaček a podobných komunikačních zařízení založených na principu radiového přijímače/vysílače - dětských chůviček, turistických sluchátek s přijímačem

 

JORDÁNSKÉ POZEMNÍ HRANIČNÍ PŘECHODY

Vzhledem k tomu, že se režim na pozemních hraničních přechodech Jordánska relativně často mění v závislosti na vývoji bezpečnostní situace v regionu, je nanejvýš vhodné - jak doporučuje cestovatelům samo Ministerstvo zahraničních věcí Jordánska - požádat před cestou na kterémkoliv velvyslanectví Jordánska o aktuální informace k podmínkám pro překračování pozemních hranic. Dobrou alternativou při cestě do Jordánska je zakoupení tzv. Jordan Pass https://www.jordanpass.jo/

Jordánsko má na své západní hranici zřízeny čtyři hraniční přechody:

 1. King Hussein Bridge /Allenby Bridge (https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/alenbi/). FB www.facebook.com/BridgesDeptJo),  tel:  +962-5-358 1030, +962-5-358 1615
 2. Sheikh Hussein Bridge (https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/jordan-river/, tel:– 04-609-3410)
 3. Wadi Araba/Eilat v Aqabě (https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/yitzhak-rabin/, tel:  – 08-630-0555)

Vízum lze obdržet na počkání pouze na letišti Queen Alia International Airport v Ammánu. Na pozemním hraničním přechodu King Hussein Bridge vízum obdržet nelze, u ostatních hraničních přechodů doporučujeme kontaktovat nás s žádostí o aktuální informace.

Pokud cestovatel neopustí letištní protor, není při cestě do třetí země od občanů ČR vyžadováno tranzitní vízum.

 

Pravidla vízové politiky pro překročení hraničního přechodu Wadi Araba Border Crossing v Aqabě:

Hraniční přechod slouží ke vstupu do Aqabské zvláštní ekonomické zóny. S platností od 1. 1. 2016 se na tomto hraničním přechodu mezi Izraelem a Jordánskem přestaly zásadně vydávat turistická víza pro vstup do Jordánska. Nicméně, v určitých případech lze vízum/povolení pro vstup na území Jordánska na zmíněném hraničním přechodu obdržet, jedná-li se o níže uvedené kategorie:

 1. Držitelé tzv. Investor Residency Card, držitelé karet, jež vystavil příslušný úřad aqabské zvláštní ekonomické zóny, a držitelé zvláštních povolení vystavených některým z jordánských ministerstev.
 2. Držitelé diplomatických pasů a jejich rodinní příslušníci (manžel/manželka, děti).
 3. Držitelům ročních kupónů (určených účastníkům Aqabského karnevalu/slavností, eventuálně jiných akcí pořádanými státními organizacemi) je udělováno bezplatné vízum.
 4. Potápěčská centra s licencí mohou o vízum pro skupiny turistů nebo jednotlivé turisty zažádat na hraničním přechodu Wadi Araba pod podmínkou úhrady depozitu 5000 JD a při prokázání, že těmto turistům zajišťují ubytování.
 5. Na hraničním přechodu Wadi Araba lze pouze o jeden měsíc prodloužit vízum vystavené orgány Aqabské zvláštní ekonomické zóny. V případě, že žadatel potřebuje prodloužit vízum o dobu delší než měsíc, je nutné o toto prodloužení zažádat u příslušných úřadů zmíněné zóny.
 6. Chce-li cestovní kancelář, potápěčské centrum s licencí či hotel zrušit již vystavené vízum, ale to už bylo použito, bude této instituci udělena pokuta a předáno první varování. Pokud se stejná situace zopakuje i následně, bude sděleno  druhé varování a poté odmítnuto vyhovět žádosti o vízum.
 7. Turisté, kteří se do 24 hodin po vstupu na území Jordánska přes tento hraniční přechod prokáží letenkou společnosti Royal Jordanian, obdrží 24 hodinové tranzitní vízum pod podmínkou, že opustí zemi pouze z letiště Královny Alie (mezinárodní letiště v Ammánu) nebo letiště Krále Husseina (mezinárodní letiště v Aqabě). V případě zneužití tohoto tranzitního víza pro přechod na jakémkoli jiném hraničním přechodu bude turista povinen zaplatit poplatek ve výši 40 JD za vystavení víza a pokutu 20 JD příslušným orgánům na tom kterém hraničním přechodu.
 8. Jednotlivci mohou překročit hraniční přechod ve Wadi Araba bez víza v případě, že si zakoupí tzv. Jordan Pass, který je opravňuje k pobytu minimálně tři po sobě jdoucí dny v Jordánsku, a to pouze za účelem návštěvy turistických míst. V případě porušení pravidla o délce ubytování budou vyměřeny stejné finanční postihy, jak je uvedeno v předchozím bodě.
 9. Skupinám i jednotlivcům, kteří obdrželi vízum pro vstup do Jordánska na některém ze zastupitelských úřadů Jordánského hášimovského království, bude na hraničním přechodu Wadi Araba umožněn pouze jeden vstup do země.  
 10. Při odjezdu turisty z Jordánska proběhne kontrola ceny vstupenky do Petry, uvedené na zvláštní kartě (kterou turista obdržel na hraničním přechodu Wadi Araba), a to z důvodu porovnání délky pobytu a ceny vstupenky. V případě nesouladu je turista povinen zaplatit 40JD na jakémkoli hraničním přechodu /vstupné do Petry je odstupňováno podle délky doby pobytu cizince v Jordánsku/.
 11. Pro celní poplatky na pozemní i námořní hranici stále platí legislativní předpis číslo 48 z roku 2010.
 12. V případě, že některý ze členů turistické skupiny uvedených v soupisce/manifestu chce svůj pobyt prodloužit, lze mu vyhovět pod podmínkou, že dostane povolení od příslušných orgánů/úřadů.
 13. Cestovní kancelář, potápěčské centrum nebo hotel budou mít po odjezdu skupiny nebo jednotlivých turistů týdenní lhůtu na úhradu veškerých vzniklých poplatků souvisejících se pobytem členů na soupisce/manifestu. Pokud vznikne státu pohledávka, bude posuzována jako dluh za celou skupinu a do doby úhrady této pohledávky nebude zahájeno řízení o soupisce pro další skupinu.
 14. Při každém odjezdu ze země, a to na jakémkoli hraničním přechodu, je nutné, aby turistovi, který vstoupil do Jordánska na hraničním přechodu Wadi Araba, byla orazítkována zvláštní karta pro účely kontroly doby ubytování.