česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Vízová a konzulární sekce ZÚ Ammán

Konzulární úsek / Velvyslanectví České republiky v Ammánu

Halab street 34, Amman Abdoun

Tel: (+ 962/6) 5927051-2
E-mail pro konzulární záležitosti: amman.consulate@mzv.gov.cz
E-mail pro vízové záležitosti: amman.visa@mzv.gov.cz

 

Otevírací doba: neděle, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 (mimo státní svátky ČR a oficiální dny volna).

Pro vyřizování matričních žádostí a cestovních dokladů je vyžadována předchozí rezervace na výše uvedeném emailu.

Žádosti o víza jsou přijímány prostřednictvím společnosti VFS v Galeria Mall, Ammán - nutná předchozí rezervace v elektronickém systému.

 

Řešení situací v zahraničí

Podrobné informace o postupu při krizových i běžných situacích v zahraničí naleznete na příslušných stránkách MZV.

Na ZÚ Ammán se můžete obrátit kdykoliv v úředních hodinách.

V případě nouze je možné kdykoliv kontaktovat konzulární pohotovost ZÚ Ammán:

+962 (0) 797301990

Během úředních hodin je možné se s konzulární sekcí spojit také na pevné lince:

+962 6 5927051 ext. 15 

Rovněž doporučujeme využít službu dobrovolné registrace občanů ČR v aplikaci DROZD.

Turistická policie Jordánského hášimovského království poskytuje turistům pomoc na horké lince 117777, která je dostupná 24 hodin v anglickém a arabském jazyce.

Státní volební komise vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků do voleb do Evropského parlamentu v roce 2024

Dne 23. 4. 2024 vylosovala státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků jednotlivých politických stran, hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční dne 7. a 8. června 2024. Výsledky slosování je možné si… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

V souvislosti se vstupem v platnost obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) níže naleznete aktualizovaný text informace týkající se ochrany osobních údajů, který je součástí formuláře žádosti o udělení schengenského víza. více ►

Informace pro cizince: povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Nové formuláře žádosti o Schengenské vízum

Novela Vízového kodexu vstupující v platnost dne 2. 2. 2020

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Změny ve vízové proceduře od 31.7.2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza. více ►

Možná rizika spojená s uzavíráním účelových sňatků

Velvyslanectví ČR v Ammánu upozorňuje na množící se případy uzavírání účelových sňatků, jejichž hlavním cílem je získat statut rodinného příslušníka občana EU s cílem vstoupit do Schengenského prostoru. více ►

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Volby do Evropského parlamentu… více ►