česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady ČR - nové formuláře (zápis otcovství, manželství, partnerství, narození, úmrtí)

Prostřednictvím ZÚ Ammán lze požádat o rodný list, oddací list, úmrtní list nebo jejich duplikáty. Pro jejich vyřízení je nutné předem si sjednat schůzku na e-mailové adrese amman.consulate@mzv.gov.cz.

přílohy

Zápis otcovství 37 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Zápis manželství 54 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Zápis narození 39 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Zápis registrovaného partnerství 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Zápis úmrtí 36 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Vystavení duplikátu matričního dokladu 32 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 25.7.2022

Oddací list

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Matriční úřad, oddělení zvláštní matrika na adrese… více ►

Rodný list

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič… více ►