français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Jedním z hlavních poslání zastupitelského úřadu ČR v  Alžíru je aktivní pomoc českým podnikatelům při jejich vstupu a působení na alžírském trhu.

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví pomáhá při vyhledávání vhodných obchodních partnerů. Také informuje o vypisovaných tendrech prostřednictvím agentury Czechtrade na webových stránkách BusinessInfo a o významných ekonomických fórech pořádaných v teritoriu. Informuje kompetentní ministerstva v České republice, Svaz průmyslu a dopravy, CzechTrade a Hospodářskou komoru o významných ekonomických událostech v Alžírsku.

Na našich webových stránkách naleznete aktuální informace z oblasti vzájemných ekonomických vztahů mezi Českou Republikou a Alžírskem, a praktické rady pro české firmy, které zamýšlejí vstoupit na alžírský trh.

Obraťte se na nás pokud,

  • hledáte obchodního partnera: Nabídneme Vám seznam alžírských firem daného odvětví z firemní databáze a databáze Velvyslanectví s dostupnými kontakty a spojením,
  • zvažujete účast na veletrhu, či jiné akci: Nabídneme Vám kompletní seznam dostupných výstav a veletrhů a pomůže se zajištěním Vaší účasti,
  • se zajímáte o působení v regionu: Neváhejte se na nás obrátit s konkrétními dotazy na podnikatelské prostředí  v zemi.

 

Váš kontakt na obchodně-ekonomickém úseku:

Pavel Zástěra

e-mail: pavel.zastera@mzv.gov.cz, Algiers.Commerce@mzv.gov.cz

mobil: 00 213 770 800 264

 

Alžírsko akceleruje těžbu nerostných zdrojů

thumb

Alžírsko se kromě již tradiční těžby ropy a zemního plynu nově zaměřuje i na dobývání dalších významných surovinových zdrojů. Ministerstvo energetiky a dolů podporuje realizaci nových důlních projektů, které se neobejdou bez zahraničních… více ►

Alžírsko modernizuje farmaceutický průmysl

thumb

Země investuje do modernizace stávajících a výstavby nových zdravotních zařízení ve veřejném i vojenském sektoru, poptává proto různá zdravotnická zařízení a materiál. Alžírsko má zároveň společně s Jihoafrickou republikou nejsilnější… více ►

Alžírsko zvyšuje podporu vědě i startupům

thumb

Alžírsko se může pochlubit desítkami univerzit a vědeckých institucí. Místní startupová scéna se postupně rozrůstá a některá řešení slaví úspěch. Možnosti zahraniční spolupráce se týkají především výzkumných projektů a zajištění technického… více ►

Rozvoj a modernizace alžírského zemědělství skýtá příležitosti i pro české společnosti

thumb

Alžírsko v současné době pracuje na novém plánu rozvoje zemědělství na období do roku 2025 a také na období 2030-2035. Plán podle prvních informací předpokládá zvýšení zavlažovaných ploch na 2,5 mil. ha v roce 2030 především za účelem pěstování… více ►

Alžírsko nově kromě energetiky a vodohospodářství cílí i na rozvoj znalostní ekonomiky a IT

thumb

Mezi perspektivní sektory alžírského hospodářství patří tradičně energetika, dále pak vodohospodářství a nově i znalostní ekonomika. V případě energetiky a vodohospodářství je stále více kladen důraz na nové technologie se zaměřením na… více ►

Česko-alžírské podnikatelské fórum se zaměřilo především na energetiku a ICT

thumb

Během návštěvy ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely v Alžíru se 21. a 22. 11. 2022 uskutečnilo velmi úspěšné česko-alžírské podnikatelské fórum za účasti asi stovky zástupců alžírských firem a institucí a výborného mediálního pokrytí.… více ►

Úspěšný seminář na téma transformace ekonomiky a podpory udržitelného rozvoje

thumb

Ve dnech 26. a 27. října 2022 ambasáda ČR v Alžíru uspořádala dvoudenní odborný seminář pro představitele alžírského Ministerstva financí k tématu sdílení zkušeností z transformace plánované ekonomiky na tržní ekonomiku a podporu udržitelného… více ►

Veřejné zakázky v Alžírsku představují atraktivní příležitost pro české firmy

thumb

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25 % zvýhodnění. V tendrových podmínkách (tj. cahier des charges,… více ►

Jednání smíšené komise České republiky a Alžírska v oblasti obranné spolupráce

thumb

Ve dnech 24. - 26. května 2022 se v Praze uskutečnilo jednání smíšené komise České republiky a Alžírska v oblasti obranné spolupráce. Cesta alžírské delegace byla koncipována jako projekt ekonomické diplomacie v obranné oblasti. Uskutečnění… více ►

Oborová mise představitelů českých institucí a firem z oblasti důlního průmyslu do Alžírska otevřela dveře intenzivnější spolupráci v těžebním sektoru

thumb

Ve dnech 14. - 19. 5. 2022 se uskutečnila formou projektu ekonomické diplomacie oborová mise představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPaO) a firem z oblasti důlního průmyslu do Alžírska. Misí se podařilo navázat na dlouhodobé česko (a… více ►

Rozpočtový zákon Alžírska na rok 2022 přináší úpravu všeobecných dotací a daní

thumb

Rozpočtový zákon alžírské vlády na rok 2022, schválený koncem minulého roku, předpokládá zvýšení daní i přes pokračující propad kupní síly obyvatelstva. Mezi hlavní změny patří úprava všeobecných dotací, která přitáhla pozornost široké… více ►

Schůzka velvyslankyně L. Pokorné s alžírským ministrem dolů M. Arkabem

vlajka_adlr

Dne 6. prosince 2020 v návaznosti na dva proběhlé webináře a pracovní oběd na rezidenci velvyslankyně s představiteli alžírských institucí působících v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin proběhla schůzka titulářky s alžírským… více ►

Webinář „Česko-alžírská spolupráce v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin“

thumb

V pořadí již druhý webinář pořádaný Velvyslanectvím ČR v Alžíru tentokrát přivedl na jednu online platformu zástupce alžírských úřadů, jmenovitě ministerstva dolů, Národní agentury pro důlní práce (ANAM), Výzkumného geologického střediska (ORGM)… více ►

Alžírsko otevírá své doly zahraničním partnerům

thumb

Alžírsko, které stále drží 18. největší zásoby ropy a 10. největší zásoby zemního plynu, pod tlakem hospodářské a zdravotní krize zaměřuje nově svůj zájem na ostatní významné surovinové zdroje. Nově vzniklé Ministerstvo dolů pod vedením Mohameda… více ►