français  česky 

rozšířené vyhledávání

Česká republika a Alžírsko

Největší fotovoltaická elektrárna na světě může být v Alžírsku

thumb

Alžírsko plánuje průběžně snižovat energetickou závislost na ropě a plynu a ubírá se cestou zelených energií. Společně s JARem patří mezi africké země s největším potenciálem pro využívání obnovitelných energií a vládní strategie tuto skutečnost… více ►

Výstava České hrady a zámky

thumb

Výstavu České hrady a zámky připravenou ve spolupráci Národního památkového ústavu a Národního muzea, kterou jsme přeložili do arabštiny a francouzštiny, zahájil v Alžíru náměstek GŘ Národního muzea Rudolf Pohl. více ►

Velvyslankyně Lenka Pokorná navštívila alžírského ministra financí

thumb

Velvyslankyně Lenka Pokorná při své zdvořilostní návštěvě na alžírském ministerstvu financí upozornila na českou zkušenost s přechodem na tržní ekonomiku. více ►

Velvyslankyně Lenka Pokorná navštívila město Oran

thumb

Hlavním motivem cesty byla účast na 9. výročí Veletrhu obnovitelných energií pořádaném Alžírským podnikatelským fórem (FCE). Česká mise se akce účastnila jako jediné diplomatické zastoupení. Partneři projevili nebývalý zájem o spolupráci s… více ►

Varování před uzavíráním účelových sňatků

info_1

Některé zastupitelské úřady ČR, zejména v severní Africe, dlouhodobě registrují vysoký počet účelových sňatků občanů těchto zemí s občankami/občany ČR. více ►

Úspěch českých inženýrů firmy Simone Research Group v Alžírsku

thumb

Malá firma – velký byznys. Česká firma SIMONE Research Group úspěšně prodává licence na unikátní software pro modelování a správu plynového potrubí již od roku 1995. Program se nejlépe uplatní v zemích, kde se to potrubím jen hemží.… více ►

Účast českého tria Apertus Ansemble na Mezinárodním symfonickém festivalu v Alžíru

thumb

ČR se tak jako každým rokem účastnila i letos 11. ročníku Festivalu Symfonického hudby, který je největším počinem svého druhu v Alžíru a jednou z největších kulturních akcí v zemi. Letos se zúčastnilo 17 států, hlavním pozvanou zemí byl… více ►

Seminář na téma transformace ekonomiky

thumb

Dne 12. 6. 2019 uspořádal ZÚ ve spolupráci se ZÚ Maďarska a Polska a s místním podnikatelským think thankem CARE (Cercle d´Action et de Réflexion autour de l´Entreprise) seminář, jehož hlavním tématem bylo sdílení zkušeností z… více ►

Švankmajerův film Něco z Alenky prezentován v rámci Evropského kulturního festivalu

thumb

Česká republika představila dne 21. května 2019 v rámci 20. ročníku Evropského kulturního festivalu v Alžírsku oceňovaný film Jana Švankmajera Něco z Alenky. více ►

Seminář – na téma památkové péče

thumb

V rámci výstavy České hrady a zámky proběhl dne 30. 11. 2019 odborný seminář na téma restaurování a údržby sbírkových předmětů. Jeho cílem bylo zprostředkování dlouhodobých zkušeností českých odborníků. více ►

Předání pověřovacích listin Hlavě státu

thumb

Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Alžírsku Lenka Pokorná předala dne 10. července 2019 pověřovací listiny do rukou Hlavy státu ADLR Abdelkadera Bensalaha. více ►

Předání kopií pověřovacích listin

cerninsky_palac

Dne 7. října 2018 předala mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky Lenka Pokorná kopie pověřovacích listin do rukou ministra zahraničních věcí pana Abdelkadera Messahela. více ►

Oslavy 100. výročí založení Československa na ZÚ Alžír

thumb

Dne 28. 10. 2018 uspořádal ZÚ Alžír v prostorách úřadu oslavu 100. výročí založení Československa. Alžírská strana delegovala jako již tradičně ministryni pošt, telekomunikací a informačních a počítačových technologií H. I. Faraounovou a… více ►

Obrovský úspěch koncertu předního českého klavíristy Ivana Klánského pořádaného u příležitosti berberského Nového roku

thumb

Ve dnech 11. - 14. 1. 2020 proběhla pracovní cesta děkana pražské HAMU do Alžírska, při níž odehrál v Národním alžírském divadle klavírní koncert, vedl master class se studenty Vyššího národního hudebního institutu (INSM) a podepsal dohodu o… více ►

Kondolenční tweet ministra zahraničních věcí České republiky

cerninsky_palac

Česká republika sleduje se znepokojením katastrofální situaci vyvolanou lesními požáry v Kabýlii. Ministr zahraničních věcí zveřejnil tweet následujícího znění: více ►

Fotografická výstava k 30. výročí sametové revoluce

thumb

Dne 4. února byla v Alžíru v Paláci kultury Moufdi-Zakaria zahájena výstava k 30. výročí sametové revoluce. Alžírskému publiku přiblížila nejen události 17. listopadu, ale i následné manifestace na různých místech hlavního města a posléze i… více ►

Koncert českého pianisty Marka Kozáka

thumb

České velvyslanectví v Alžíru uspořádalo večer 2. října 2019 v rezidenci velvyslankyně koncert nadějného českého pianisty Marka Kozáka. více ►

Koncert Marka Kozáka v největším alžírském kostele – bazilice Notre Dame d'Afrique

thumb

V pátek 4. října se uskutečnil koncert pořádaný naším zastupitelským úřadem ve spolupráci s rektorem baziliky. Klavírní virtuos a zároveň varhaník Marek Kozák rozezněl tento historicky cenný hudební nástroj po dvouleté odmlce. více ►

Jednání paní velvyslankyně s alžírským ministrem kultury

thumb

Dne 12.11.2018 se uskutečnilo jednání velvyslankyně s ministrem kultury Azzedin/em Mihoubi/m. Byly projednány rozpracované bilaterální projekty např. projekt společných archeologických vykopávek (Institut national de recherches archéologiques a… více ►

Spolupráce českých a alžírských archeologů

thumb

Ve dnech 14. – 18. 6. 2019 přijela na základě předchozího jednání ZÚ s Univerzitami Constatine 2 a 3 čtyřčlenná skupina pracovníků (převážně archeologů) Národního muzea vedená ředitelem Historického muzea M. Junkem, aby položila základy… více ►

Klavírní koncert v Alžírském národním divadle

thumb

Velvyslanectví České republiky v Alžíru ve spolupráci s Alžírským národním divadlem Mahieddina Bachtarziho, za podpory Ministerstva kultury Alžírské demokratické a lidové republiky pořádá v neděli dne 12. ledna 2020 od 18.00 hodin klavírní… více ►

Česká republika v roce 2020 pomůže Africe částkou sta milionů korun

budova_cerninskeho_palace_ze_zahrady

Vláda České republiky schválila 2. března 2020 finanční program na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe na období let 2020 - 2022. Program je zaměřen na odstraňování základních příčin nelegální migrace z Afriky do EU přímo v… více ►

Přátelské setkání a večeře s ministryní kultury

thumb

Dne 24. června 2020 se na rezidenci Velvyslankyně České republiky, paní Lenky POKORNÉ, konala večeře s ministryní kultury, paní Malikou BENDOUDOU, za účasti Saadene AYADIHO, ředitele mezinárodní spolupráce, Zohira BALLALOUA, ředitele úseku… více ►

Koncert tria Apertus Ansemble na rezidenci velvyslankyně

thumb

Na okraj 11. ročníku Festivalu Symfonického hudby se konal i koncert našich umělců na rezidenci velvyslankyně. více ►

Čeští botanici zachraňují v Alžírsku kriticky ohrožený Cypřiš Duprezův

thumb

Šestnáct jedinců jednoho z nejvzácnějších stromů světa, cypřiše Duprezova, podniklo začátkem února cestu z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze do jejich domoviny, do Alžírska. Situace tohoto rostlinného druhu, který se dožívá až… více ►

Aktuální informace k změnám v přijímání vízových žádostí

thumb_visa_02

Velvyslanectví České republiky informuje o několika nových skutečnostech, které mají dopad na vízová řízení. více ►

Návštěva prorektorky AMU v Alžírsku

thumb

V návaznosti na několikaletou spolupráci ZÚ v rámci „Festivalu symfonické hudby“ i na následné kontakty s Institutem (INSM) a jednání VZÚ s ministrem kultury Azzedinem Mihoubim přijela do Alžíru prorektorka AMU pro zahraniční vztahy… více ►

Politické konzultace v Alžírsku

thumb

Dne 23 září 2019 se uskutečnily politické konzultace mezi odborníky alžírského a českého ministerstva zahraničních věcí. Tématem těchto jednání byly především otázky spojené s vývojem v Mali. více ►

Master class českého pianisty Marka Kozáka na Institut National Supérieur de Musique

thumb

V rámci spolupráce započaté v letošním roce mezi pražskou HAMU a INSM proběhla den 2. října 2019 první hodina „Master class“, kterou se studenty oboru klavír, ale i dalšími zájemci, uspořádal český pianista Marek Kozák, doktorand… více ►

Česká firma Exmont Energo slaví úspěchy v Alžírsku

thumb

Exmont Energo zajišťuje kompletní služby v oboru elektrických strojů točivých, motorů, generátorů a v oboru vodních turbín. Firma s téměř 30letou tradicí disponuje na Moravě vlastním areálem a v nedávné době založila zahraniční pobočku v Německu… více ►

Ustanovení skupiny přátel v parlamentu mezi Českou republikou a Alžírskem

thumb

Dne 5. 2. 2019 byla v alžírském Národním shromáždění ustanovena Skupina přátel ČR-Alžírsko. více ►

Alžírsko zrušilo zákaz dovozu

zdroj_maghreb_emergent

Protidovozní opatření byla nahrazena provizorními celními poplatky, jejichž výše se pohybuje mezi 30 až 200 %. Ve snaze chránit vnitřní trh a víceméně pokračovat v protekcionistické obchodní politice tak Alžírsko zavedlo alespoň tarifní překážky… více ►

Alžírské lázeňství hledá investory

thumb

Alžírský státní podnik HTT investoval 12 miliard DZD (89 milionů euro) do zařízení a modernizace 8 lázeňských center z celkového objemu alokovaných investic, tedy 70 miliard DZD (520 milionů euro), na renovaci celkem 65 lázeňských hotelů v zemi.… více ►

„Fosfátový průmysl“ se stává alžírskou doménou

ilustracni_obrazek_fosfatove_doly

Alžírsko má šanci zajistit si významné příjmy z prodeje fosforečných a dusíkatých hnojiv. Až desetinásobným navýšením produkce fosforečných hnojiv Alžírsko aspiruje na diverzifikaci svého průmyslu. Fosfátový průmysl by tak mohl nově nabídnout… více ►

Česká republika se zúčastnila 23. ročníku Mezinárodního knižního salonu v Alžíru

thumb

Ve dnech 29. října až 10. listopade 2018 se v Alžíru uskutečnil 23. ročník Mezinárodního knižního salonu. Velvyslanectví České republiky přispělo svým samostatným stánkem, který byl v letošním roce příležitostí k připomenutí stého výročí… více ►

Česká republika opět mezi významnými účastníky Mezinárodního kulturního festivalu symfonické hudby v Alžíru

thumb

Desátý ročník Mezinárodního kulturního festivalu symfonické hudby konaný v Alžíru ve dnech 13. – 19. října 2018 zaznamenal další velmi výrazný příspěvek českých umělců. Dne 17. října 2018 vystoupili v nové budově Alžírské opery věhlasní… více ►

Mydy Rabycad v Alžíru

thumb

Dne 4. května 2018 vystoupila za Českou republiku v rámci 19. ročníku Evropského festivalu v Alžírsku skupina Mydy Rabycad prezentující svůj specifický hudební styl (electroswing, glamtronic) v extravagantních kostýmech za doprovodu světelné… více ►

Přátelské utkání fotbalových internacionálů

thumb

Ve dnech 11. - 15. dubna 2018 navštívili Alžírsko čeští fotbaloví internacionálové a pod hlavičkou Asociace bývalých profesionálních fotbalových hráčů ČR, která misi organizovala, sehráli na stadionu Omar Hamadi v Alžíru přátelské utkání se… více ►

Nový alžírský seznam zboží s pozastaveným dovozem

thumb

V Alžírsku byl vydán upravený seznam zboží, jehož dovoz je přechodně pozastaven. Nový seznam nahrazuje seznam položek vydaný na začátku roku 2018 v rámci protidovozních opatření na ochranu platební bilance. více ►

Nový alžírský předpis o nutričním značení balených potravin

thumb

V Alžírsku byla vydána vyhláška o předepsaných nutričních údajích na balených potravinách. Pro vývozce do Alžírska bude mít praktický význam pro vyhodnocování požadavků jejich odběratelů na potisk obalů potravinářských výrobků. více ►

Výhled příležitostí k dodávkám do Alžírska při jeho rozvoji využití obnovitelných zdrojů energie

thumb

V Alžírsku má být energetickým regulačním úřadem do několika měsíců vyhlášen první tendr na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a další mají následovat. Do roku 2030 se takto plánuje dosáhnout 22 tis. MW instalovaného výkonu, což… více ►

Návštěva senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v Alžírsku

thumb

Ve dnech 9. - 12. dubna 2018 navštívila Alžírsko delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, kterou vedl místopředseda Senátu Ivo Bárek. Dalšími zástupci výboru v delegaci byli místopředseda výboru Leopold… více ►

Přednáška o Visegrádské skupině (V4)

v4

Dne 12. února 2018 uspořádali velvyslanci Maďarska, České republiky a Polska společnou přednášku na téma “V4 v dnešní Evropě”. více ►

Další protidovozní opatření v Alžírsku

thumb

Od začátku roku 2018 zavádí Alžírsko nová opatření na ochranu platební bilance, zejména ve formě nových spotřebních daní, vyššího cla a přechodného zákazu dovozu řady položek celního sazebníku. Přehled nových spotřebních daní a cel byl uveden v… více ►

Nová protidovozní opatření v Alžírsku

thumb

Od začátku roku 2018 zavádí Alžírsko nová protidovozní opatření na ochranu platební bilance, zejména nové spotřební daně, vyšší cla a přechodný zákaz dovozu řady položek celního sazebníku. více ►

Montáž vozů Škoda v Alžírsku a zájem o místní výrobu komponentů

thumb

V roce 2017 byl v Alžírsku zahájen provoz nového závodu na montáž vozů koncernu Volkswagen, včetně značky Škoda, s výhledovou roční produkcí 150 000 vozů a zájmem o zavedení výroby některých komponentů v Alžírsku formou joint-venture domácích a… více ►

První solární megaprojekt v Alžírsku

thumb

Na světové investiční konferenci ve Washingtonu k africké energetice (Powering Africa Summit, Washington 9.–10. 3. 2017) představila společnost CEEG z alžírského státního energetického koncernu Sonelgaz solární megaprojekt s kapacitou 4050… více ►