français  česky 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnanecké karty 

Velvyslanectví ČR v Alžíru tímto informuje, že s platností od 1. 1. 2024 je kvóta na zaměstnanecké karty podávané mimo programy cílené ekonomické migrace stanovena na nulu. To znamená, že od uvedeného data nebude Velvyslanectví ČR v Alžíru přijímat žádosti o zaměstnanecké karty vyjma žádostí v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál.

Kvóta pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál zůstává beze změny (max. 60 žádostí ročně). 
Programy ekonomické migrace | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (gov.cz) 

Uvedené opatření vyplývá z nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které bylo přijato na zasedání vlády ČR dne 13. 12. 2023.: ODok Portál - Usnesení 944/2023

Zastupitelský úřad nemůže z uvedeného nařízení činit žádné výjimky.