français  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a pobyty - nový způsob objednávání žadatelů

S platností od 20. 08. 2023 jsou stanoveny následující podmínky pro objednání žadatelů o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt v ČR.
 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Sjednání schůzky na březen a duben 2024 je možné od 5. února 2024 od 8:00 hodin. Vzhledem k uvolnění některých termínů v únoru mohou být přiděleny schůzky i v tomto měsíci. 

 

 

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na e-mailovou adresu Algiers.LongTerm@mzv.gov.cz. Žádost o registraci musí mít následující strukturu a splňovat níže uvedené podmínky.

1. část (předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)

datum narození žadatele

telefon žadatele

e-mail žadatele

3. část (přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu; žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, což znamená:

ÚČEL STUDIUM/ ZÁCVIK/ VĚDECKÝ VÝZKUM atd.: potvrzení o přijetí s podpisem a razítkem přijímací organizace

ÚČEL RODINNÝ/ SLOUČENÍ RODINY: oddací list ve francouzštině + kopii datové stránky cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií zvoucí osoby + kopii pobytové karty zvoucí osoby v ČR

ÚČEL PODNIKÁNÍ/ VÝKONNÝ MANAŽER: výpis z českého obchodního či živnostenského rejstříku

SEZÓNNÍ ZAMĚSTNÁNÍ: povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR

 

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí být v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • doklad o účelu pobytu, tj. pracovní smlouva bude starší 180 dnů
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na jinou e-mailovou adresu, která není určena pro registraci žadatelů o zaměstnanecké karty
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou,
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres;

 

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky Algiers.LongTerm@mzv.gov.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do 5 pracovních dnů.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky Algiers.LongTerm@mzv.gov.cz formou automatické odpovědi. Na tuto automatickou odpověď žadatelé nemají odepisovat. Zastupitelský úřad nebude na dotazy v této souvislosti reagovat.