français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úprava časového rozvrhu konzulárního úseku velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky informuje, že s platností od 1. ledna 2020 vstoupí v platnost nový časový rozvrh konzulárního úseku. Dochází k částečné změně rozvrhu přijímání žádostí o víza.

Nový rozvrh reaguje na nutnost respektovat zákony a rozhodnutí vlády České republiky. Rovněž lépe upravuje potřebu vstřícnějšího přístupu k žadatelům zvláštního významu o dlouhodobá víza. Nový časový rozvrh rovněž vychází vstříc požadavkům podpory vzájemných vztahů v ekonomické oblasti.

Systém objednávání termínů pro podání žádostí o víza zůstává nezměněn. Žadatelé musí osobně, tzn. bez zprostředkování třetí osobou,  dojednat udělení termínu podání žádosti o vízum na telefonní lince +213 21 23 00 56. 

Termíny pro podání žádosti o vízum jsou zpravidla přidělovány vždy od počátku měsíce předcházejícího měsíci schůzky, až do naplnění kapacity úřadu. (Příklad: od 1. prosince jsou udělovány termíny pro schůzky v lednu).

V případě zrušení termínu podání žádosti je žadatel toto povinen telefonicky předem oznámit velvyslanectví na stejnou telefonní linku +213 21 23 00 56.  Nedostavení se k sjednanému termínu schůzky bude mít negativní důsledky při podání  budoucí žádosti o vízum.

Časový rozvrh konzulárního úseku

 

    Dopoledne (09:00 – 12:00)

   Odpoledne (14:00 – 16:00)

  Neděle

   Konzulární služby

   Legalizace dokumentů

   Konzulární služby

 

  Pondělí

   Krátkodobá víza

   - obchodní

   - pozvání (konference apod.)

 

   Dlouhodobá víza

 • Akreditovaná studia
 • Vědecké stáže

  Úterý

   Krátkodobá víza

 • rodinné důvody
 • turistika
 • kultura, sport

   Dlouhodobá víza

 • Zaměstnanecké karty
 • Sloučení rodiny

  Středa

   Krátkodobá víza

 • obchodní
 • pozvání
 • rodinné důvody

   Víza rodinných příslušníků občanů EU

 • Dlouhodobá víza - různé

   (neakreditovaná studia apod.)

  Čtvrtek

   Konzulární služby

   občanům České republiky

    Konzulární služby