français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenská víza - nový způsob objednávání žadatelů

S platností od 20. 08. 2023 jsou stanoveny následující podmínky pro objednání žadatelů o schengenská víza kromě žadatelů v kategorii rodinných příslušníků občanů EU.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Sjednání schůzky na březen a duben 2024 je možné od 5. února 2024 od 8:00 hodin. Vzhledem k uvolnění některých termínů v únoru mohou být přiděleny schůzky i v tomto měsíci. 

 

Základní pravidla:

- jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají s výjimkou nezletilých do 18 let, kteří cestují s rodičem. V takovém případě bude e-mail obsahovat jak údaje o nezletilém, tak údaje o rodiči

- z jednoho e-mailu lze odeslat pouze jednu žádost o schůzku

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-maily: 

Algiers.Schengentourism@mzv.gov.cz – KRÁTKODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM TURISMU

nebo

Algiers.Schengen@mzv.gov.cz – OSTATNÍ ÚČELY KRÁTKODOBÝCH VÍZ

 

Žádost o registraci musí mít následující strukturu a splňovat níže uvedené podmínky. 

1. část (předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)

datum narození žadatele

telefon žadatele

e-mail žadatele

účel cesty (obchodní / konference / zácvik / studium / sezónní zaměstnání / zdravotní / návštěvy rodiny a přátel / kulturní / sportovní / turistický)

3. část (přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit 2 přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu – např. pozvání ověřené cizineckou policií, pozvání od zvoucí české firmy či jiného subjektu (sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné instituce), v případě turistů (rezervace hotelu) apod.

 

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech, kdy:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na jinou e-mailovou adresu, která není určena pro registraci žadatelů o schengenská víza
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele (kromě výjimky pro nezletilé do 18 let)
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou,
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres;

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky  Algiers.Schengentourism@mzv.gov.cz / Algiers.Schengen@mzv.gov.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem. Odpověď obdrží žadatel zpravidla do 10 pracovních dnů.

 

POZOR:

Žádost o krátkodobé vízum musí být podána minimálně 15 dnů před začátkem plánované cesty. Pokud obdržíte schůzku, která nekoresponduje se začátkem plánované cesty, je nutno změnit Váš itinerář.

 

POZOR:

Motiv pobytu, o který žadatel/ka požádal/a musí zůstat zachován.

 

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky  Algiers.Schengentourism@mzv.gov.cz / Algiers.Schengen@mzv.gov.cz formou automatické odpovědi. Na tuto automatickou odpověď žadatelé nebudou reagovat a zastupitelský úřad nebude na dotazy v této souvislosti reagovat.

Pokud Vám termín nebyl přidělen, znamená to, že buď Váš e-mail nesplňoval uvedená kritéria (např. byl poslán více než jedenkrát), nebo byl poslán dříve než bylo stanoveno, nebo již byla kvóta vyčerpána. Zastupitelský úřad nebude reagovat na žádné další dotazy Vám zaslané v těchto souvislostech.

 

Upozornění

Registrační e-mailová adresa slouží výhradně pro registraci k podání žádosti o vízum a žádné dotazy na ní nejsou zodpovídány.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání žádostí o registraci pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz vyhodnoceny jako spam, a to v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele, K takovým registracím proto nebude přihlíženo.