français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup do Alžírska v době pandemie COVID-19

(Archivní článek, platnost skončena 03.06.2021 / 15:00.)

Velvyslanectví České republiky v Alžíru upozorňuje, že od 01.03.2021 jsou hranice Alžírské demokratické a lidové republiky zcela uzavřeny, přičemž cesty do země byly dosud povolovány pouze na výjimky.

Alžírské úřady však nově oznámily, že od 1. června 2021 má být pravděpodobně částečně obnoveno pouze letecké spojení (15 letů denně, respektive 5 letů pro každé ze tří hlavních letišť - Alžír, Oran a Constantine). Pozemní a námořní hranice zůstávají nadále uzavřeny.  Cestovatelé do Alžírska jsou při vstupu do země povinni prokázat se potvrzením o negativním PCR testu na Covid19, ne starším, než 36 hodin! Během vstupu do země může být dodatečně vyžadováno provedení antigenního testu. U pozitivních jedinců bude povinná 10ti denní karanténa. Cestovatelé jsou povinni hradit si veškeré testy a karanténní pobyty na vlastní náklady.

 

Dle oficiálních informací mají alžírské úřady tato opatření dále upravovat a blíže specifikovat v následujících dnech/týdnech.

Réouverture partielle des frontières début juin prochain (aps.dz)

Le Président Tebboune préside une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité (aps.dz)

 

Repatriace občanů cizích zemí směrem z Alžírska jsou nadále povoleny. 

 

Vnitrostátní letecká, vlaková a autobusová doprava v zemi funguje s případnými hygienickými omezeními. Za přísných hygienických opatření je povoleno provozovat činnost vozidel taxislužby. 

  

Od 24. května 2020 je zavedena povinnost stálého nošení ochrany nosu a úst (roušky, respirátoru) na všech veřejných místech.  Porušení této povinnosti může být trestně postihováno. 

 

Na části území je nadále uplatňován režim nočního zákazu vycházení.  Zákaz vycházení od data 1. května 2021 platí v době od 24h00 do 04h00 a týká se aktuálně 19 wilájí (Adrar, Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alžír, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M'Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, El Oued, Tipaza et Touggourt). 

 

2. února 2021 byly rozvolněny podmínky pro služby a maloobchod. Parky, sportoviště a pláže byly znovu otevřeny veřejnosti. Zákaz konání veřejných i soukromých hromadných akcí (svatby, náboženské oslavy, pohřební vzpomínky apod.) nadále platí. 

 

Více informací lze naleznout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, obyvatelstva a nemocniční reformy ADLR 

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

  

Zájemci o informace o cestování do České republiky naleznou potřebné informace v samostatném článku Úprava podmínek vstupu na území České republiky v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, viz  

https://www.mzv.cz/algiers/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr/uprava_podminek_vstupu_na_uzemi_ceske.html

  

Pro více informací o aktuálních podmínkách pro cesty do Alžírska se lze obrátit na Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky v Praze. 

https://www.algerie.cz/index.php/cz/