english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

Informace pro české občany žijící v zahraničí o podmínkách hlasování

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na 7. a 8. června 2024. 

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 7. a 8. června 2024. Dne 7. června (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. června 2024 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  1. zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  2. vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona).

Zastupitelské úřady vedou zvláštní seznamy voličů, tzn. přijímají a zpracovávají žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, vydávají potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu  voličů na základě jeho žádosti, přijímají sdělení o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu  voličů  na základě sdělení obecního úřadu; a vydávají voličské průkazy těm voličům, kteří jsou zapsáni v jejich zvláštním seznamu voličů. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 odst. 2 zákona).Volby do EP 2024 - Informace o podmínkách hlasování
(PDF, 2 MB)

Volby do EP 2024 - harmonogram termínů (PDF, 4 MB)