česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY ÚDAJNĚ ZASLANÉ Z USA!


V době pokračující digitalizace se množí i nevyžádané podvodné e-maily.


Informace o tom lze získat i na portálech českých institucí, ke kterým patří Policie ČR, či Národní centrum kybernetické bezpečnosti.

Podvodné e-maily se snaží vyvolat dojem, že pocházejí od renomovaných institucí či advokátů se sídlem v USA. Tyto instituce či osoby sice skutečně mohou existovat, ale pisatel podvodného e-mailu nemá právo jejich jménem jednat a v naprosté většině případů se nachází na území zcela jiného státu.

Obecně proto platí, že při internetové komunikaci s neznámými osobami je třeba dbát maximální opatrnosti. Zpravidla totiž není nijak zaručeno, že pisatel je skutečně ten, za koho se vydává, a není ani potvrzeno, kde se fyzicky skutečně nachází.

Obecné zásady, jak zacházet s nevyžádanými e-maily, lze nalézt například na již uvedených webových stránkách.

Dále považujeme za potřebné upozornit na některá specifika ve vztahu k USA.

Ve vztahu k USA se jedná zpravidla o podvodné e-maily informující o výhře v loterii či uložených finančních prostředcích pocházejících z dědictví či svěřeneckých fondů a dále e-maily, kterými se snaží navázat kontakt údajní američtí vojáci působící na nebezpečných misích v zahraničí.

Informace o různých druzích podvodných e-mailů v USA naleznete na webové stránce FBI. Při FBI působí i Internet Crime Complaint Center.

 

Tzv. dědické případy


Za obzvláště nebezpečné lze považovat podvodné e-maily informující o uložených finančních prostředcích pocházejících z dědictví, svěřeneckých fondů ap. Pachatelé vědí, že v USA žije početná česká komunita, a proto přirozeně existuje i možnost nabytí dědictví po některém i vzdálenějším příbuzném. Sofistikovanými způsoby tak mohou vytvořit téměř dokonalou iluzi, že po nějaké skutečné či domnělé zemřelé osobě stejného příjmení jako má adresát podvodného e-mailu vznikají tomuto adresátovi nějaké dědické nároky.

Oběť, která ani nemůže mít povědomost o průběhu dědického řízení a postupu příslušných orgánů, pak může takové iluzi snadno podlehnout. Je to komplikováno i tím, že každý stát v USA má své vlastní občanskoprávní předpisy i vlastní procesní předpisy. Rovněž tak se mohou lišit i názvy příslušných institucí a druhy používaných tiskopisů a dokumentů. Odborné posouzení autentičnosti dokumentů tak předpokládá i znalost místních poměrů v daném státu.

Pokud tedy obdržíte nevyžádaný e-mail v tomto smyslu, pak doporučujeme vzít v úvahu následující okolnosti.

Žádná skutečně seriózní instituce po Vás nebude nevyžádaným e-mailem v obdobných případech ihned požadovat zaslání Vašich osobních údajů ani žádných jiných citlivých údajů.

Americké státní orgány oslovují subjekty e-mailem jen ve zcela výjimečných případech. Dokumenty americké státní orgány zásadně zasílají prostřednictvím americké pošty (United States Postal Service – USPS). Lze se o tom dočíst například v článku generálního inspektora U.S. Department of the Treasury.


Nikdy proto nezasílejte své osobní údaje ani skeny Vámi podepsaných tiskopisů osobám či institucím prostřednictvím e-mailu, pokud je skutečně dobře neznáte z předchozího styku a důkladně si neověříte komunikační kanál.
 

V podvodných mailech se proto často neuvádí či nezdůrazňuje poštovní adresa pisatele, aby oslovená oběť neměla tendenci dokumenty zasílat v poštovním styku po prověření správnosti názvu a adresy skutečně existující instituce. V podvodných mailech tak lze mnohdy nalézt jen telefonní číslo, fax, e-mailovou adresu a webovou adresu. Jen webová adresa tak zpravidla patří skutečně existující instituci, což ovšem nijak nedokazuje, že pisatel má právo jejím jménem jednat. Užitečné je proto vizuálně porovnat doménu e-mailové adresy pisatele s webovou doménou dané skutečně existující instituce. Větší seriózní instituce totiž používají vlastní e-mailové domény, nikoliv domény běžných poskytovatelů e-mailových služeb, jako je například Yahoo!, Hotmail, Outlook, Gmail ap. Nikdy ovšem na odkazy v nevyžádaném e-mailu neklikejte!

Stejně tak nevolejte na telefonní čísla uvedená v nevyžádaných e-mailech. I když předvolba patří USA (+1) , může se jednat o číslo mobilního telefonu, a proto nebudete mít jistotu, že jeho držitel se v USA skutečně nachází. Navíc se může jednat o podvodné telefonní číslo.
 

Pokud jste přesvědčeni, že záležitost má racionální základ a je skutečně opodstatněná, důrazně doporučujeme ji nejprve projednat s českým advokátem, který má znalost anglického jazyka a který se specializuje na mezinárodní právo soukromé. Vyhledáte jej na portálu České advokátní komory.


Charakteristickým znakem obdobných podvodů je dále snaha vymáhat od adresáta před vlastním převodem domnělých finančních prostředků různé poplatky za jejich převod, zaplacení údajných daní a složení záloh na odměnu údajných advokátů. Zde je třeba vzít v úvahu, že pokud by finanční prostředky na bankovním účtu příslušné finanční instituce skutečně existovaly, pak by bylo logické tyto poplatky strhnout z uložené částky a zbytek převést do zahraničí. Tímto způsobem seriózní instituce zpravidla též postupují ve skutečných případech. Každý požadavek zaplatit zvlášť předem za převedení finančních prostředků ze zahraničí do ČR je tak třeba považovat za neobvyklý, a proto je třeba důkladně prověřit jeho opodstatněnost. Obecně platí, že pokud převádíte finanční prostředky do zahraničí, je též užitečné dle čísla účtu prověřit, u kterého bankovního ústavu je daný účet veden a ve které zemi se pobočka daného bankovního ústavu nachází.

Zda americký právník skutečně existuje, lze ověřit na portálu příslušné advokátní komory daného státu. Vyhledáte jej například zadáním výrazu "Bar association + název státu" či "State bar + název státu", například State Bar of Texas. Zde je možné nalézt i skutečné kontaktní údaje daného advokáta, které můžete porovnat s údaji, které jste obdrželi. I nepatrný rozdíl v e-mailové adrese či webové adrese pak může hrát významnou roli. Postačí záměna jednoho písmene. Podvodník Vás tak může i nasměrovat na falešné webové stránky. Jak již bylo řečeno,  je třeba upřednostňovat zasílání dokumentů v poštovním styku doporučeně s dodejkou na fyzickou adresu, a to po důkladném ověření existence dané instituce na této adrese z několika věrohodných zdrojů.

Další užitečnou věcí je zjistit, zda je e-mail či dokument psán americkou angličtinou, která vykazuje určitá specifika. Týká se to například gramatiky, psaní datumů, úředního stylu, způsobu zarovnávání odstavců apod. Zkušenější učitel či znalec anglického jazyka tak dokáže s velkou mírou pravděpodobnosti určit, zda pisatel je skutečně ten, za koho se vydává.


Dále je vhodné vzít v úvahu, že každou reakcí na nevyžádaný e-mail potvrzujete, že Váš e-mail je aktivní, čehož pachatelé mohou využívat k dalším útokům.

  

Podvodné e-maily údajných amerických vojáků


Bohužel dochází též k případům podvodných jednání osob vydávajících se za americké vojáky, kteří údajně slouží v různých nebezpečných misích ve světě. Informace k těmto případům naleznete v článku na webové stránce vyšetřovací složky Armády USA.

Uvádí se zde, že uvedená složka dostává stovky oznámení na podvodná jednání měsíčně. Jedná se o případy, kdy k navázání kontaktu došlo prostřednictvím legálních seznamovacích webových stránek či sociálních sítí. Pokud jste se s dotyčnou osobou nikdy osobně nesetkali, je pravděpodobnost, že se jedná o podvod s cílem vylákat od Vás pod různými záminkami finanční prostředky, poměrně vysoká. Pokud takovému člověku zašlete finanční prostředky zcela dobrovolně, může být i obtížné dokázat, že došlo k trestnému činu. V některých případech však jednání takové osoby může i přerůst do vydírání či dokonce vyhrožování.

I v tomto případě platí, že poštovní zásilka doručená na konkrétní fyzickou adresu (nikoliv na PO Box) s větší mírou pravděpodobnosti potvrdí, zda dotyčná osoba skutečně existuje a kde žije. Postačí, když Vám pak partner potvrdí, že od Vás například obdržel pohlednici z výletu. Při poskytování vlastní adresy však vždy buďte velmi opatrní!

  

Pokud jste se již stali obětí podvodného e-mailu a finanční prostředky jste do zahraničí převedli, je jedinou správnou cestou podat trestní oznámení na Policii ČR.

Upozorňujeme ovšem, že vyhledat pachatele, se kterým jste byli v kontaktu jen prostřednictvím internetu, je v praxi velmi obtížné. Pachatel se totiž zpravidla nachází ve zcela jiné zemi než instituce, jejichž jménem podvodným způsobem jedná. Z tohoto důvodu je naděje na vrácení Vámi převedených prostředků jen velmi nízká.

Prakticky jediným vodítkem je pak číslo účtu, na který jste vylákané finanční prostředky převedli. Dle čísla účtu lze též zjistit, do jaké země a do jaké banky jste finanční prostředky skutečně převedli.

  

Náš zastupitelský úřad není oprávněn prověřovat postupy příslušných amerických institucí ani se jich dotazovat na průběh soukromých finančních transakcí.

Stejně tak nejsme oprávněni prověřovat existenci bankovní účtů, zjišťovat osobní e-mailové adresy pracovníků amerických institucí či závazným způsobem ověřovat autentičnost dokumentů.