česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pomoc při živelních pohromách


Pokud jde o rozlohu, jsou USA třetím největším státem světa. Není proto divu, že zde dochází i k různým živelním pohromám.

 

Patří k nim povodnělesní požáry a nepříznivé povětrnostní podmínky, jako jsou hurikány a tornáda. V některých oblastech může dojít i k zemětřesení.
 Ústředním orgánem pro zvládání těchto situací je Federální úřad pro mimořádné události (Federal Emergency Management Agency - FEMA). Tato agentura má deset regionálních pracovišť.

Uvedený úřad vydal letáček, ve kterém se vysvětluje, jaká práva a jaké možnosti mají při takových situacích cizí státní občané.

Letáček FEMA (PDF, 891 KB)


Kromě federální úrovně řeší mimořádné události i jednotlivé státy, které jsou danou událostí přímo ohroženy či zasaženy. Při živelních pohromách je proto důležité sledovat webové stránky těchto států, které se zabývají problematikou krizového řízení. K jejich nalezení lze do internetového vyhledávače zadat například výraz "Název státu + Emergency Management". Případně lze využít vyhledávač na portálu veřejné správy USA.gov v kapitole State Emergency Management Agencies.

Zdrojem informací o různých krizových opatřeních bývají též webových stránky vlády tohoto státu. Příslušnou webovou stránku naleznete na portálu USA.gov. Webová adresa vlády je většinou tvořena názvem státu a koncovkou .GOV. (například Texas.gov).
 Varování před vlnou tsunami

Při zemětřesení lze varování před vlnou tsunami nalézt na portálu Pacific Tsunami Warning Center.

 

Sezóna hurikánů

Sezóna hurikánů každý rok oficiálně začíná 1. června trvá do konce listopadu. Toto období vrcholí v srpnu a v září.

Důležitým zdrojem informací je Národní centrum pro hurikány (National Hurricane Center) či Národní meteorologická služba (National Weather Service).

 

Vyhledání úkrytu

Existují dva základní způsoby, jak vyhledat vhodný úkryt:

- přes portál Disaster assistance (Pomoc při pohromách):  https://www.disasterassistance.gov/

- nebo prostřednictvím mobilní aplikace, kterou spravuje agentura FEMA:  https://www.fema.gov/mobile-app


Úkryty nejsou zpravidla spravovány federálními orgány, ale různými spolky či církvemi. Aktivní je v tomto směru zejména Americký červený kříž. FEMA se zaměřuje spíše na poskytování pomoci materiální.

 

Nakažlivé choroby

Informace o výskytu nakažlivých chorob lze nalézt na portálu Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Zde naleznete i praktické rady a doporučení.

 
Dalším užitečným zdrojem informací je následující kapitola na portálu CDC:

NATURAL DISASTERS AND SEVERE WEATHER

 


 

Existuje i speciální webová aplikace FEMA Email Update, jejímž prostřednictvím lze požádat o pravidelné zasílání aktuálních informací o mimořádných událostech.


 


 

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu doporučuje občanům ČR, aby se před cestou do USA zaregistrovali se do databáze DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí) spravované Ministerstvem zahraničí ČR.