česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překladatelské služby

 

POUŽITÍ AMERICKÉ VEŘEJNÉ LISTINY V ČESKÉ REPUBLICE


Pokud budete americkou veřejnou listinu předkládat v České republice v rámci správního řízení orgánu veřejné moci, musí být tato listina opatřena apostilou a následně úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve si tedy opatřete apostilu a teprve poté požádejte o provedení překladu celé listiny včetně apostily. 

Budete-li listinu předkládat jiné instituci, například bance, požádejte ji o sdělení, zda bude v daném případě apostilu a úřední překlad vyžadovat.
 Oprávněné soudní překladatele či tlumočníky vyhledáte na portálech:
 

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY


KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Patří mezi ně například i překladatelé působící v USA:

 

Ing. Vladimír Hulpach
Official Court Interpreter & Translator
Member ATA, NAJIT, ACIA
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
Web: www.hulpach-translations.com
Email: vladray@aol.com 

 

Blanka Owensova
2423 Ferndown Lane
Keswick, VA 22947
Tel: 804-502-3613
e-mail: owensova@aol.com

 

Skrivanek Translation Services North America
Daniela Sassman, Branch Manager

140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com

 

Jiri Smitka, MBA 
1438 Alaska Avenue
Dallas, TX 75216
jsmitka@gmail.com
Tel.: 214-282-9672

 

Vladimír Šulc
BEAD & TRIM, Inc.
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel. 212-725-9845
Fax 212-683-8516
Cell 347-754-1158
https://cztrans.com/
vladimir.sulc@cztrans.com

 

České předpisy neumožňují opatřit úředním překladem tzv. prostou kopii listiny. Ověřovací doložka proto může být připojena jen k originálu listiny či k její úředně ověřené kopií.

Úřední překlad musí být opatřen  kulatým razítkem se státním znakem České republiky. Tzn. úřední překlady mohou vyhotovit  překladatelé, kteří jsou zapsáni na seznamu  soudních tlumočníků, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (viz výše).  

Pokud Váš překlad není opatřen  kulatým razítkem se státním znakem, t.j. vyhotovil jej překladatel, který není soudním překladatelem registrovaným  v ČR, je potřeba aby byl Vámi předložený překlad ještě ověřen naším zastupitelským úřadem. Tento úkon,  t.j. ověření překladu, je zpoplatněn.

České zastupitelské úřady v USA mají právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.).

Vzhledem k tomu, že překladatelská činnost patří mezi běžné komerční služby, provádějí zastupitelské úřady ověřování překladů jen ve výjimečných případech, jako je například ověření překladu rodného listu nově narozeného dítěte v souvislosti s jeho zápisem do zvláštní matriky v Brně. Překlady listin tedy v těchto případech nevyhotovujeme, ale jen Vámi vyhotovený překlad ověříme.

 


 

DALŠÍ POSKYTOVATELÉ PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB


Seznam soudních tlumočníků registrovaných v American Translations Association
(je potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Seznam překladatelů a tlumočníků, kteří o svých službách informovali zastupitelský úřad ČR v USA. Tito překladatelé nejsou Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu žádným způsobem autorizováni ani nejsou velvyslanectvím k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb s velvyslanectvím smluvně spojeni. Velvyslanectví rovněž neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb.