česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ŘIDIČI POZOR – novelizace Trestního zákoníku PL k 14. březnu 2024 ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích (alkohol za volantem)

Dne 14. března 2024 vstoupila v Polsku v platnost novelizace Trestního zákoníku, která přinese zásadní změny pro řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu.

Sankce stanovené v zákoně o přestupcích nebo v trestním zákoníku pro řidiče pod vlivem alkoholu jsou vysoké. Postihy v konečném důsledku závisí na výsledcích testu koncentrace alkoholu v krvi nebo na přítomnosti alkoholu v dechu. Rozdíl mezi řízením pod vlivem alkoholu a řízením ve stavu intoxikace je v Polsku zákonně definován následovně:

 

Za řízení pod vlivem alkoholu se považuje situace, kdy obsah alkoholu v těle je nebo vede k:

- koncentraci v krvi mezi 0,2 ‰ a 0,5 ‰ alkoholu nebo

- přítomnosti 0,1 mg až 0,25 mg alkoholu v 1 dm3 při dechové zkoušce.

 

Naopak řízení ve stavu intoxikace nastává, když obsah alkoholu v těle je nebo vede k:

 

- koncentraci v krvi vyšší než 0,5 ‰ alkoholu nebo

- přítomnosti více než 0,25 mg alkoholu v 1 dm3 při dechové zkoušce.

 

Přestupek vs trestný čin - sankce stanovené v každém z těchto případů

Přestupek

Řízení pod vlivem alkoholu je považováno za přestupek. Trest za řízení pod vlivem alkoholu je stanoven dle přestupkového zákona. Jak uvádí článek 87 přestupkového zákona, za řízení motorového vozidla po požití alkoholu nebo látek s podobným účinkem hrozí řidiči:

- zadržení (až na 30 dní) nebo pokuta ve výši nejméně 2 500 PLN,

- zákaz řízení od 6 měsíců do 3 let (odebrání řidičského průkazu),

- 15 trestných bodů.

 

Trestný čin

Pokud je u řidiče zjištěna intoxikace jedná se o spáchání trestného činu. Takový řidič bude čelit následkům podle trestního zákoníku. Těmi budou:

- pokuta (v závislosti na finanční situaci pachatele),

- omezení svobody nebo odnětí svobody až na 3 roky,

- zákaz řízení od 1 do 15 let,

- trestní opatření ve výši 5 000 až 60 000 PLN ve prospěch Fondu pro pomoc obětem a postpenitenciární

pomoc,

- 15 trestných bodů.

 

Způsobení nehody a alkohol v krvi

V tomto případě jsou následky ještě závažnější. Řidič, který způsobí nehodu po vlivem alkoholu, může dostat trest odnětí svobody od 3 do 16 let. Pokud oběť v důsledku nehody zemřela, je absolutní minimum 5 let.

Dalšími formami trestu jsou např:

- doživotní zákaz řízení,

- pokuta ve výši 10 000 až 60 000 PLN.

 

Zabavení vozidla – řízení ve stavu intoxikace

Kdy je možné po 14.03.2024 zabavit auto?

Pokud bude řidič přistižen při řízení ve stavu intoxikace, může mu dokonce hrozit propadnutí automobilu.

Aby k tomu došlo, musí nastat jedna z následujících okolností:

- řidič zadržený ve stavu intoxikace, který má v krvi nejméně 1,5 promile alkoholu (ve výjimečných a odůvodněných případech lze od zabavení upustit),

- řidič se dopustil recidivy, tj. v posledních dvou letech se opakovaně dopustil trestného činu řízení ve stavu intoxikace (zde je konfiskace nepodmíněná),

- řidič způsobil dopravní nehodu a z místa nehody utekl (v tomto případě se konfiskace uplatní i v případě, že pachatel byl střízlivý a není možné od řízení upustit).

Pokud pachatel trestného činu není majitelem vozidla neuplatňuje se princip konfiskace majetku, ale uplatňuje se tzv. soudní propadnutí hodnoty vozidla. Nejde o nic jiného než o finanční sankci, kterou musí pachatel zaplatit.

 

Nový typ benzínu

Od začátku roku 2024 bude na čerpacích stanicích v Polsku v prodeji nový typ benzinu, který nahradí oblíbený Pb95 a bude označen jako E10. Jedná se o 95oktanový benzin, ale s až 10 procenty objemových biosložek. Pro jeho použití je vhodná naprostá většina vozidel vyrobených od roku 2010. U starších vozů se vyplatí ověřit kompatibilitu pod tímto odkazem https://e10.klimat.gov.pl/