česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

Oficiální a pracovní návštěvy

Přehled posledních významných návštěv

Návštěvy představitelů ČR v Litvě:  

 • Návštěva náměstka ministra obrany České republiky Jakuba Landovského spojená s jednáním s náměstkem ministra národní obrany Litevské republiky Giedrimasem Jeglinskasem a účastí na projektu ekonomické diplomacie (8. - 10. 4. 2019)

 • Delegace Výboru pro obranu Parlamentu České republiky vedená poslankyní a předsedkyní výboru Janou Černochovou spolu s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky arm. gen. Alešem Opatou (5. - 6. 12. 2018)

 • Delegace Stálé komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu České republiky vedená senátorkou a předsedkyní komise Danielou Filipiovou (13.-15. 11. 2017).

 • Delegace Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu České republiky (12.-14. 6. 2017).

 • Návštěva Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky v Litvě (14.-17. 3. 2017).

 • Pracovní návštěva ministra obrany Martina Stropnického a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Josefa Bečváře (1. 3. 2017).

 • Náměstek místopředsedy vlády ČR pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks se účastnil konference Life Sciences Baltics 2016 ve Vilniusu (13.-15. 9. 2016).

 • Návštěva ministra obrany ČR Martina Stropnického a setkání s protějškem Juozasem Olekasem a dalšími litevskými zástupci (2. - 3. 6.2016).
 • Návštěva ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka v Litvě, rekapitulace dvoustranné agendy mezi ČR a Litvou (10. 3. 2016).

 • Náměstek ministra zahraničních věcí J. Kulhánek se zúčastnil politických konzultací ve Vilniusu s náměstkem ministra zahraničních věcí Litvy Andrijusem Krivasem (25.–26. 2. 2016).

 • Účast ministra zdravotnictví ČR Svatopluka Němečka na Regionálním výboru WHO pro Evropu ve Vilniusu (14. -15. 9. 2015).

 • Pracovní návštěva delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedené místopředsedou Výboru Jiřím Chvojkou. Jednání s představiteli Hlavní komise pro etiku státních úředníků, s delegací partnerské Komise parlamentu (Seimas) pro etiku a postupy a se členy Skupiny pro meziparlamentní vztahy s ČR (25.-27. 11. 2014).

 • Pracovní návštěva delegace stálé komise Senátu PČR pro rozvoj venkova vedená předsedkyní komise, senátorkou Dagmar Zvěřinovou (6.-8. 4. 2014).

 • Předseda Senátu Milan Štěch a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček na zasedání Konference předsedů parlamentů EU (Vilnius, 6.-8. 4. 2014).

 • Účast předsedy vlády Jiřího Rusnoka, ministra zahraničních věcí Jana Kohouta, státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Vojtěcha Bellinga, náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky, ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka na Summitu Východního partnerství (28. -29. 11. 2013).

 • Oficiální návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové na pozvání předsedy litevského parlamentu (4.-6. 6. 2013).

 • Návštěva předsedy vlády ČR Petra Nečase v Litvě a setkání s předsedou vlády Algirdasem Butkevičiusem a předsedou parlamentu V. Gedvilasem (16. 5. 2013).

Návštěvy představitelů Litvy v ČR:

 • Návštěva Výboru pro zdravotnictví Litevského parlamentu v Praze (podzim 2018)

 • Návštěva Výboru pro sociální a pracovní záležitosti Litevského parlamentu v Praze (2018)

 • Návštěva Kulturního výboru Litevského parlamentu v Praze (2018)

 • Ministr zahraničních věcí Linas Linkevičius v Praze (19.-20. 4. 2017).

 • Náměstek ministra zahraničních věcí Neris Germanas navštívil Prahu za účelem politických konzultací se svým protějškem Ivem Šrámkem (27. 4. 2016).

 • Premiér Litvy Algirdas Butkevičius přicestoval na oficiální návštěvu ČR (23.–24. 5. 2016).

 • Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Linase Linkevičiuse a setkání s ministrem Lubomírem Zaorálkem, PSP ČR Janem Hamáčkem, předsedou Zahraničního výboru PSP ČR Karlem Schwarzenbergem a dalšími českými experty (25.-26. 11. 2014).

 • Účast litevské prezidentky D. Grybauskaitė na pozvání prezidenta M. Zemana na minisummitu Východního partnerství v Praze při příležitosti 5. výročí vzniku programu (24. 4. 2014).