česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

informace o Litvě

Základní údaje o Litevské republice

Litva (litevsky Lietuva nebo Lietuvos Respublika) je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem (délka hranic 588 km) na severu, s Běloruskem (677 km) na jihovýchodě, s Polskem (104 km) a Kaliningradskou oblastí (273 km) na jihozápadě. Litva má 90,66 km písečného pobřeží. Litva je od roku 2004 členskou zemí NATO a Evropské unie.

Lithuania

 

Základní údaje

Rozloha: 65 303 čtverečních km

Počet obyvatel:  2 827 947 obyvatel (předběžný údaj Statistického úřadu Litvy ze začátku května roku 2017)        

Národnostní složení: 86,7% Litevci, 5,6% Poláci, 4,8% Rusové, 1,3% Bělorusové, 0,7% Ukrajinci, 0,1% další národnosti (Lotyši, Tataři…)

Náboženství: římskokatolické (77,6%), pravoslavné (4,1%), evangelické

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina

Administrativně správní členění: 60 administrativních celků (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv)

Hlavní město: Vilnius (544 386 obyvatel)

Další velká města: Kaunas (295 269), Klaipéda (152 818), Šiauliai (101 511), Panevéžys (85 885)

Peněžní jednotka a její členění: euro

Lithuania-Coat of Arms

Lithuania-Coat of Arms

 

Litva je parlamentní demokratickou republikou s jednokomorovým parlamentem (Seimas) a s prezidentem, voleným ve všelidovém hlasování na 5 let. Parlamentní volby kombinují poměrný a většinový systém. 70 poslanců se volí poměrným systémem z kandidátních listin politických stran v jednom vícemandátovém volebním obvodu zahrnujícím celou Litvu. Volba dalších 71 poslanců probíhá podle většinového systému v jednomandátových obvodech ve dvou kolech. Limit pro postup do Seimu je nejméně 5% hlasů pro politickou stranu, pro koalice je to 7%.

Prezident je volen v přímé volbě na 5 let, zvolen může být nejvýše na dvě období. Od vzniku Litvy v roce 1918 měla země celkem 9 prezidentů, z toho 5 od obnovení nezávislosti.

V prezidentských volbách v květnu 2019 zvítězil ekonom Gitanas Nausėda, který kandidoval jako nezávislý. Získal 66,72%, resp. 876 749 hlasů a porazil tak bývalou ministryni financí Ingridu Šimonytė, která kandidovala za stranu křesťanských demokratů a získala 33,28%, tj. 473 399 hlasů. Uznávaný ekonom Nauseda vystřídal v prezidentském úřadu populární Daliu Grybauskaitė, která skončila druhé funkční období a znovu tedy kandidovat nemohla. Nově zvolený prezident byl inaugurován 12. července 2019. 

Další informace lze nalézt na www.president.lt.

Lithuania - Flag

Lithuania - Flag

Organizace soudnictví

Litva má čtyřstupňovou soustavu obecných soudů – jedná se o soudy okresní (Apylinkės teismas), krajské (Apygardos teismas), odvolací (Apeliacinis teismas) a Nejvyšší soud (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Vedle obecných soudů existuje dvoustupňová soustava správních soudů, sestávající z krajských správních soudů (Apygardų administraciniai teismai) a Nejvyššího správního soudu (Vyriausiasis administracinis teismas).

Ekonomika

Litva je průmyslový a zemědělský stát. V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, skotu, koní a drůbeže. Produkce masa, mléka a výrobků z ryb. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina. Hlavní průmyslová odvětví zde jsou strojírenství, elektronika, radiolektronika, papírenský, chemický, potravinářský, textilní, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních hmot. Průmysl je soustředěn zejména do větších měst jako jsou Vilnius, Kaunas, Klaipeda a Šiauliai. Světoznámá je produkce jantaru.

Ignalinská jaderná elektrárna, která se nachází 60 km severovýchodně od města Utena, produkovala až 80 % elektrické energie státu; Litva tím zaujímala přední místo v Evropě; od 1.1.2010 je v souladu s přístupovou dohodou k EU odstavena, země je tedy z velké většiny závislá na dovozu elektrické energie.

Svátky

Přehled litevských státních svátků a dní pracovního klidu

 • 1. ledna - Nový rok
 • 16. února - Den nezávislosti Litvy (16.2.1918)
 • 11. března - Den obnovení nezávislosti (11.3.1990)
 • Pohyblivé Velikonoční pondělí
 • 1. května - Svátek práce
 • 24. června - Svatojánský den
 • 6. července - Den státnosti, věnovaný připomínce korunovace litevského krále Mindaugase v roce 1253
 • 15. srpna - Den národa, spojený s katolickým svátkem Nanebevzetí Panny Marie
 • 1. listopad - Den všech svatých
 • 2. listopad - Památka zesnulých (Dušičky)
 • 25.-26. prosince - Vánoční svátky

Více o Litvě:

Externí odkazy: