česky  lietuviškai  english 

rozšířené vyhledávání

Ekonomický úsek velvyslanectví

Ekonomický úsek (EK) je součástí Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu a jeho hlavní náplní je poskytovat služby českým podnikatelským subjektům při pronikání a působení na litevském trhu, podporovat a chránit české ekonomické zájmy a propagovat českou ekonomiku v Litvě.

Služby EK ZÚ Vilnius:

 • hledání exportních příležitostí pro české firmy v Litvě
 • základní informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí v Litvě
 • kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifikovaného zadání české firmy
 • spolupráce při přípravě obchodního jednání či podnikatelské mise
 • kontakty na představitele státní správy, obchodní komory, profesní asociace, atd.
 • evidence poptávek po českém zboží, službách a spolupráci
 • evidence nabídek zboží a služeb českých firem pro litevské firmy
 • pomoc při organizaci podnikatelských misí českých firem do Litvy
 • pomoc při účasti českých firem ve veřejných zakázkách v Litvě
 • poskytování informací o mezinárodních veletrzích v Litvě
 • organizační podpora při účasti českých podniků na místním veletrhu
 • prezentace českých výrobků a služeb v prostorách velvyslanectví
 • zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb

Požadavky kladené ze strany ZÚ Vilnius na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ a obchodním partnerům v Litvě
 • přiměřenost a opodstatněnost žádostí o podporu vůči ZÚ Vilnius
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech, které může ZÚ využít v kontaktu s případným zájemcem o spolupráci
 • poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

ZÚ Vilnius nemůže zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem

Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR ve Vilniusu.

Kontaktní informace:

Ing. Tomáš Vostrý - vedoucí EK, zástupce velvyslance
Dr. Kristina Karvylyte - ekonomická specialistka

Velvyslanectví České republiky
16 Birutės gatvė
LT-08117 Vilnius

Tel: +370 52661056
E-mail: commerce_vilnius@mzv.cz

CzechTrade Baltic

Zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí sídlí v lotyšské Rize. Její působnost je rozšířena i do dalších pobaltských zemí - Estonska a Litvy. Zahraniční zastoupení CzechTrade Baltic v Rize nabízí především tyto služby (některé mohou být zpoplatňovány):

 • Průzkum trhu
 • Vyhledání obchodních kontaktů
 • Katalogové prezentace
 • Ověření zájmu o produkt
 • Navazující asistenční služby
 • Organizace obchodních jednání
 • Zjištění bonity firem

Perspektivní obory:

 • energetika
 • stavebnictví a stavební materiály
 • strojírenství
 • zemědělství a lesnictví
 • potravinářský průmysl

Kontaktní informace:

CzechTrade Baltic
Ing. Věra Všetičková, ředitelka zahraniční kanceláře
Elizabetes 29A, LV-1010 Riga

Tel: +371 672 873 06
Mobil: +371 266 281 56
E-mail: vera.vsetickova@czechtrade.cz

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti

Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR) a zahraničních věcí (MZV ČR) jsou si vědoma své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády ČR za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů. Ve snaze dále zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou, vydávají MPO ČR a MZV ČR Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX).

Kodex má za cíl zejména vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, kterou jsou připraveny poskytnout uvedené státní instituce MZV, MPO se svými příspěvkovými organizacemi - agenturou pro podporu exportu CzechTrade a Správou českých center - českým podnikatelským subjektům při jejich obchodně ekonomických aktivitách na zahraničních trzích.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí ZÚ rovněž dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

MZV, MPO a jejich příspěvkové organizace trvale shromažďují a vyhodnocují informace obchodně ekonomického charakteru, které získávají ze zahraniční od ZÚ. Informační databáze jsou k dispozici zejména na internetových stránkách uvedených státních institucích a jsou považovány za první informační zdroj obchodně ekonomického charakteru o příslušném zahraničním teritoriu.

Teprve po vytěžení těchto informačních databází je účelné pro získání dalších doplňujících informací, popř. konkrétní podpory a pomoci kontaktovat ZÚ ČR v příslušné zemi. Dodržování této zásady je z pohledu ZÚ důležité proto, že tyto mají v obchodně ekonomické oblasti své činnosti personálně omezené kapacity, podnikatelské subjekty pak respektováním tohoto postupu dosáhnou úspory času a financí.