deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Jane_Kelly

Náležitosti dokladů o bezinfekčnosti


Níže naleznete shrnutí základních požadavků na podobu předkládaných dokladů o bezinfekčnosti v Rakousku a ČR, včetně odkazů na vzory dokladů v rakouském nařízení o vstupu do země (Einreiseverordnung). Informace k formulářům pro cesty do ČR naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.
 

Požadavky na podobu předkládaných dokladů o bezinfekčnosti v Rakousku

Potvrzení musí být z ČR či ze zemí EU+přidružených zemí (viz Einreiseverordnung) a musí být v předepsaném formátu. Možnosti jsou následující:

a) lékařské potvrzení předkládané na vzorových rakouských formulářích, které jsou uvedeny v přílohách A a B Einreiseverordnung - v němčině či v angličtině,

NEBO

b) jiný oficiální certifikát v latince v angličtině či němčině s příslušnými údaji o cestující osobě a provedeném úkonu.

c) certifikát s QR kódem (digitální zelený pas) podle § 4b odst. 1 epidemiologického zákona.

Rakouská strana uznává dvojjazyčné anglicko-české certifikáty ČR („EU Digital COVID Certificate“), které je možné k absolvovanému očkování, testování či uzdravení získat na webu UZIS - https://ocko.uzis.cz . Uznává také původní očkovací certifikát vydávaný UZIS do 31. 5. 2021 (se státním znakem ČR).

Viz vzory na webu COVID PORTÁL - Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) - Vzor certifikátu od 1. 6. (EU Digital COVID Certificate) a Vzor certifikátu vydávaného do 31. 5. (očkovací certifikát ČR).

Pokud bude mít cestující osoba příslušný rakouský formulář potvrzený lékařem či výše uvedené české certifikáty, neměl by být s jejich využitím pro vstup či pobyt v Rakousku problém. Pokud půjde o jiné oficiální potvrzení testovacího či očkovacího centra či nemocničního zařízení, musí splňovat podmínky nařízení, aby mohlo být pro vstup uznáno (v angličtině či němčině, s požadovanými údaji - např. pro testy „jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód“). Vyhodnocení a uznání předkládaného potvrzení je v kompetenci rakouských úřadů. Pokud nebude potvrzení splňovat předepsané podmínky, nemusí být pro vstup rakouskými orgány uznáno (např. doklad v češtině, bez příslušných údajů, s propadlou platností, apod.).

Vyhodnocení příslušného dokumentu a jeho validity je nicméně na kontrolujících rakouských orgánech. Dokument by měl splňovat podmínku srozumitelnosti, tj. být v němčině či angličtině, podobně jako ostatní dokumenty prokazující bezinfekčnost. Pro bližší informace třeba kontaktovat příslušné rakouské orgány.  

Formuláře pro cesty do Rakouska:

- Lékařské potvrzení o 3-G v němčině: 
Anlage.pdf

- Lékařské potvrzení o 3-G v angličtině:
Anlage.pdf

- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v němčině:
Anlage.pdf

- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v angličtině:
Anlage.pdf

- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v němčině:
Anlage.pdf

- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v angličtině:
Anlage.pdf

- Odkaz na elektronický registrační formulář:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)

- Odkaz na elektronický registrační formulář v angličtině:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)_eng

- Informace k příjezdu do země (včetně odkazů na formuláře):  
FAQ: Einreise nach Österreich

- Rakouské nařízení pro vstup (Einreiseverordnung) - německý text s přílohami viz - ZDE .