deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Rakouska a návratu do ČR

(Archivní článek, platnost skončena 01.03.2023 / 15:30.)

Při vstupu do Rakouska (překročení hranice) se nevyžaduje povinnost prokazovat bezinfekčnost,  tedy již neplatí povinnost 3G. Rovněž se nevyžaduje povinnost prokazovat bezinfekčnost při čerpání služeb  v Rakousku. Cestovat do Rakouska je tedy možné bez omezení.
 


VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.


 

OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G. Výjimku ze shora uvedeného pro vstup do Rakouska představuje od 7. ledna 2023  povinnost předložit negativní PCR test na covid ne starší 48 hod. pro cestující z Číny (netýká se Tchaj-wanu). Od této povinnosti, která se výslovně vztahuje i na letecké pasažéry tranzitující přes Rakousko do dalších zemí EU/EHP jak letecky, tak i pozemní cestou, jsou osvobozeny osoby prodělavší onemocnění covid v posledních 90 dnech. Na očkované osoby se toto osvobození nevztahuje. Test má být kontrolován již před vstupem do Rakouska, v praxi tedy již při nástupu do letadla.
 

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

DĚTI

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Od 5. března 2022 již není při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů a nemocnic, kde nadále platí pravidlo 3G.

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Více viz https://entry.ptc.gv.at

Pro podrobnosti viz text rakouského nařízení o vstupu - Einreiseverordnung.

PODMÍNKY V MÍSTĚ

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti, pokud jsou vyžadovány:

POZOR: Od 1. 2. 2022 došlo ke zkrácení uznávání doby platnosti některých očkovacích certifikátů - blíže ZDE

a) Negativní test musí být prokázán dokumentem, který obsahuje údaje testované osoby, datum, čas  a výsledek provedení testu,  podpis osoby a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. Platnost PCR testu je 72 hodin (ve Vídni 48 hodin) od odběru, platnost antigenního testu 24 hodin od  odběru.

b) Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je pro účely čerpání služeb uznáván za těchto podmínek:

- po absolvování druhé dávky vakcíny - platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen + 2. dávka jakékoli jiné očkovací látky  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ),

- po očkování (i po 1. dávce dvoudávkové vakcíny, resp. po 1 vakcíně Johnson & Johnson i po 2. 1. 2022) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ),

- očkování třetí dávkou má od 16. dubna 2022 platnost 365 dnů (namísto 270 dnů).

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.
 
c) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy Covid-19, kontaktujte  rakouskou zdravotní linku 1450.

Rakousko od 1. srpna 2022 nahradilo povinnost karantény 10denním omezením provozu, které obnáší povinnost nosit respirátor a zákaz vstupu do některých zařízení (typicky nemocnice a školy); infekce však nadále podléhá oznamovací povinnosti. Podrobnosti naleznete na webových stránkách rakouského ministerstva zdravotnictví ZDE.


TRANZIT

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Výjimku ze shora uvedeného pro vstup do Rakouska představuje od 7. ledna 2023  povinnost předložit negativní PCR test na covid ne starší 48 hod. pro cestující z Číny (netýká se Tchaj-wanu). Od této povinnosti, která se výslovně vztahuje i na letecké pasažéry tranzitující přes Rakousko do dalších zemí EU/EHP jak letecky, tak i pozemní cestou, jsou osvobozeny osoby prodělavší onemocnění covid v posledních 90 dnech. Na očkované osoby se toto osvobození nevztahuje. Test má být kontrolován již před vstupem do Rakouska, v praxi tedy již při nástupu do letadla.
 


 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Důležitá telefonní čísla: centrální tísňové volání - 112, záchranná služba – 141 nebo 144, policie 133

Kontakt na Velvyslanectví ČR ve Vídni: Tel. 0043189958111, e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

Webová stránka rakouského Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele zde.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku zde.

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) zde.

Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete zde (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)
- Anglická verze zde
- Covid-19 - příslušné právní normy naleznete zde
- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete zde
- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete zde
- Coronavirus - Hotlines zde

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:
 - Corona-Hotline AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at
 - Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at, tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy Covid-19, kontaktujte prosím rakouskou zdravotní linku 1450.

Testovací místa v Rakousku

Cestující se mohou dát testovat v testovacích centrech a stanicích v Rakousku. Dle nařízení Einreiseverordnung je testování prováděno na vlastní náklady, v plánu je nicméně rozšíření možnosti nechat se testovat zdarma (v testovacích stanicích prostřednictvím antigenních rychlotestů) pro všechny osoby, včetně cizinců a turistů. Dosud dostupnost bezplatného antigenního testování pro všechny potvrdily některé spolkové země (např. Vídeň či další). Předpokládá se však, že se stav postupně celostátně sjednotí. Obvykle bývá testování zdarma možné v testovacích centrech (doložení osobního dokladu, evropské kartičky pojištění EU), některá ubytovací zařízení mohou pro klienty nabízet kloktací PCR testy zdarma atd. Např. ceny testů na letišti ve Vídni jsou zhruba následující - PCR 69 EUR, pro děti do 18 let 49 EUR, antigenní testy stojí dospělé 25 EUR a děti do 18 let 15 EUR, viz zde.

Konkrétní možnosti je třeba zjistit v místě pobytu a u svého ubytovatele. Informace bývají kromě centrálních úřadů i na stránkách jednotlivých zemských vlád, některých organizací apod.

Objednat se na test popř. získat další informace k testování v Rakousku je možné na stránce Österreich Testet, či na telefonu 0800 220 330.

Případné další odkazy a informace k testování:

FAQ: Testarten und Testnachweise - viz zde  

WKO - COVID-19 Testmöglichkeiten in Österreich - viz zde

ÖAMTC - viz zde  

Wien - Testmöglichkeiten und To-dos bei einer Infektion - viz zde
 


PODROBNÉ INFORMACE

Viz jednotlivé oddíly článku


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky

Informace naleznete také v našem článku zde a na webu MV ČR .