монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sazebník správních poplatků pro konzulární a vízový úsek

Upozorňujeme, že všechny konzulární a vízové poplatky se s platností od 1. března 2014 hradí výhradně na Velvyslanectví ČR v Mongolsku při podání žádosti v hotovosti v měně EUR dle aktuálně platného kurzu ČNB. 

Bankovky musí být v BEZVADNÉM stavu.
Sebeméně poškozené, popsané či jen pošpiněné bankovky místní banky od velvyslanectví nepřijímají, proto je nemůže přijmout vízový ani konzulární úsek!
Důrazně žádáme, aby žadatelé nakupovali EURO k úhradě výhradně v bankách, nikoliv směnárnách, a kontrolovali, že dostávají pouze fyzicky nepoškozené, nepopsané a čisté bankovky. 
 

NEJČASTĚJI VYBÍRANÉ VÍZOVÉ A KONZULÁRNÍ POPLATKY

VÍZUM DO 90 DNÍ (jedno, dvou i vícevstupní /tzv. multi/, letištní)

(od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti mladší 6 let a rodinní příslušníci občanů EU; děti od 6 do 12 let platí snížený poplatek 40 EUR)

ŽÁDOST O NOVÉ POSOUZENÍ DŮVODŮ NEUDĚLENÍ KRÁTKODOBÉHO VÍZA/PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ/ZRUŠENÍ VÍZA

(od tohoto poplatku jsou osvobozeni rodinní příslušníci občanů EU)

ŽÁDOST O UPUŠTĚNÍ OD OSOBNÍHO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DLOUHODOBÉ VÍZUM, NEBO DLOUHODOBÝ POBYT

80 EUR

 

 

80 EUR

 

2500 Kč

VÍZUM NAD 90 DNÍ (s výjimkou dlouhodobého víza za účelem podnikání - viz níže)

(od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti mladší 6 let)

ŽÁDOST O DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ

2500 Kč

 

5000 Kč

ŽÁDOST O POVOLENÍ K POBYTU

(u všech žadatelů včetně dětí s výjimkou pobytových titulů zaměstnanecké a modré karty - viz níže)

2500 Kč

ŽÁDOST O ZAMĚSTNANECKOU NEBO MODROU KARTU

5000 Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU se strojově čitelnými údaji a s nosičem bio dat - dospělý

1200 Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU se strojově čitelnými údaji a s nosičem bio dat - dítě do 15 let

400 Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PRŮKAZU TOTOŽNOSTI (pouze pro návrat do ČR)

400 Kč

 

 

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V CIZINĚ

500 Kč

 

 

ZMĚNA ÚDAJE O ČASOVÉ PLATNOSTI CESTOVNÍHO PRŮKAZU

150 Kč

 

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

 

200 Kč

 

OVĚŘENÍ PODPISU, UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ

 

250 Kč

 

OVĚŘENÍ SHODY PŘEDLOŽENÉHO OPISU ČI KOPIE

 

300 Kč

 

OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI PŘEDLOŽENÉHO PŘEKLADU

 

300 Kč

 

VYDÁNÍ PRŮVODNÍHO LISTU PRO PŘEPRAVU TĚLESNÝCH POZŮSTATKŮ ČLOVĚKA

 

200 Kč

 

ÚSCHOVA - PENÍZE, CENNÉ PAPÍRY, LISTINY, SPISY

 

200 Kč

 

Upozornění:
Z bezpečnostních a kapacitních důvodů ZÚ ČR v Ulánbátaru nepřijímá do úschovy žádné předměty s výjimkou výše uvedených!

   

OD VÍZOVÝCH POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENY NÁSLEDUJÍCÍ KATEGORIE ŽADATELŮ:

  1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
  2. děti mladší 6 let,
  3. držitelé diplomatických, služebních/úředních pasů, kteří podnikají služební cesty s nótou MZV MNG.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. děti ve věku od 6 let do 18 let,
  2. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi,
  3. žadatelé o udělení dlouhodobého víza (nikoliv pobytu) za účelem studia v případě stipendijních pobytů.

U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu, zda  poplatek vybere.