česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání - objednávání

S platností od 12. 1. 2024 jsou stanoveny následující podmínky pro objednání žadatelů o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání.

Objednávání žadatelů dle níže uvedených pravidel na 2. čtvrtletí roku 2024 proběhne dne 18. 3. 2024 v 10:00 tuniského času.

Zastupitelský úřad objedná 6 žádostí na jedno čtvrtletí.

 

Objednávání bude probíhat na jednotlivá čtvrtletí (tedy čtyřikrát ročně), vždy v předem stanovených termínech, s nimiž se žadatelé budou moci seznámit na webových stránkách zastupitelského úřadu.

 

Pravidla registrace

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, žádosti o registrace na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají.

Z jedné e-mailové adresy lze odeslat max. 2 objednávací e-maily!

Žádosti o registraci je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail tunis.seasonal@mzv.gov.cz. Žádost o registraci musí mít následující strukturu a splňovat níže uvedené podmínky.

 

1. část (předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

 

2. část: (text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)

datum narození žadatele

telefon žadatele

e-mail žadatele

 

3. část (přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, tedy rozhodnutí úřadu práce (povolení k zaměstnání - 2 str.)

 

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je žádost o registraci vyřazena.

Každou žádost o registraci je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu.

Žádost o registraci nebude přijata ke zpracování v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • doklad o účelu pobytu bude starší 180 dnů
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na jinou e-mailovou adresu zastupitelského úřadu
 • žádost o registraci bude na více než jednoho žadatele
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání, tj. před stanoveným dnem a hodinou,
 • žadatel zašle několik e-mailů - každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres;
 • registrační e-mail, který má odesílatelem aktivovanou funkcionality nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do níž je doručen.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a nebude vyčerpána kvóta 6 žádostí, bude termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do e-mailové schránky tunis.seasonal@mzv.gov.cz. Do pořadí doručených e-mailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do 5 pracovních dnů.

Po vyčerpání stanovené kvóty je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové schránky  formou automatické odpovědi. Na tuto automatickou odpověď žadatelé nebudou reagovat a zastupitelský úřad nebude na dotazy v této souvislosti reagovat.

Pokud Vám termín nebyl přidělen, znamená to, že buď Váš e-mail nesplňoval uvedená kritéria, nebo byl poslán dříve než bylo stanoveno, nebo již byla kvóta vyčerpána. Zastupitelský úřad nebude reagovat na žádné další dotazy zaslané v těchto souvislostech.

 

Upozornění

Registrační emaily slouží výhradně pro registraci k podání žádosti a žádné dotazy na nich nejsou zodpovídány.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání žádostí o registraci pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz, v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele, vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovým registracím přihlíženo.