english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ISDS
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Datové schránky

Od ledna 2023 jsou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS).

Datové schránky se dělí na dvě skupiny podle typu subjektu, pro který byla DS zřízena. Může se jednat o DS zřízenou ze zákona, nebo na žádost.

                                                    

Více informací k typům subjektů naleznete na webové stránce info.mojedatovaschranka.cz –> Chci datovku –>Typy datových schránek. Jedna fyzická osoba tak může mít dvě DS – jednu zřízenou na žádost (DS fyzické osoby) a jednu zřízenou ze zákona (DS podnikající fyzické osoby).

 

Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále je datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům jsou rozesílány přístupové údaje k této nové datové schránce do jejich datové schránky fyzické osoby nebo dopisem na adresu zapsanou v ROS, pokud datovou schránku fyzické osoby nemají zřízenu.  Zejména OSVČ – občané ČR i cizinci, kteří se nezdržují v ČR nemohou proto zásilku s přístupovými údaji převzít a DS fyzické osoby nemají. 

Řešení:

Situaci lze vyřešit podáním žádosti o nové přístupové údaje na pracovišti Czech POINT - tedy i na GK Toronto (provádí se zdarma) nebo do datové schránky přistoupit některým z elektronických identifikačních prostředků (např. prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, Bankovní identity, a dalších – kompletní seznam naleznete na stránce https://info.identitaobcana.cz/idp/ ). 

V případě datových schránek zřizovaných ze zákona (podnikající fyzické a právnické osoby) není možno DS na žádost znepřístupnit. Znepřístupnění probíhá pouze ze zákonných důvodů, např. z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.

 

Doplňující informace:

  • datové schránky budou postupně automaticky zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí. Pokud tedy subjekt přístupové údaje nepřevezme, DS přesto začne fungovat a zásilky budou do ní doručovány.

 

  • datovou schránku fyzické osoby zřízenou na žádost je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit. Znepřístupnění datové schránky je možné v případě datových schránek fyzických osob provést na žádost, např. na kontaktním místě Czech POINT nebo po přihlášení do datové schránky prostřednictvím Identity občana přímo v nastavení schránky.

 

Více informací k zneplatnění a vydání nových přístupových údajů naleznete na webové stránce  https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/1002.html