česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska ZÚ Taškent

Přehled písemností k doručení, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Taškentu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno
OAM-154-11/DV-2022 17.6.2022 2.7.2022
OAM-7386-60/ZM-2016 17.6.2022 2.7.2022
OAM-7386-57/ZM-2016 17.6.2022 2.7.2022