česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysílání zahraničních pracovníků do Švédska

(Archivní článek, platnost skončena 21.06.2014.)

Nová švédská úprava podmínek pro vysílání zahraničních pracovníků do Švédska s platností od 1. července 2013.

Švédský parlament dne 22. 5. 2013 schválil novou právní úpravu, týkající se vysílaných pracovníků, kteří pracují ve Švédsku déle než 5 dní. Vysílající podnik musí od 1. července 2013 všechny pracovníky vysílané do Švédska registrovat na Arbetsmiljöverket (tj. Úřadu pro ochranu pracovních podmínek) a navíc uvádět vždy příslušnou kontaktní osobu s adresou ve Švédsku. (Přesná definice kontaktní osoby bude ještě švédským úřadem Arbetsmiljöverket přesně definována). Tento zástupce musí být v případě požádání připraven předložit podklady, že je dodržován švédský zákon. Pokud by zahraniční podnikatelé postupovali v rozporu s novým zákonem, vystavují se riziku pokuty až do výše 20.000 SEK.

Nový zákon od 1. 7. 2013 má zajistit, aby vysílanému zaměstnanci byla poskytnuta všechna jemu náležející práva dle Směrnice EU o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. Kromě toho obdrží nyní švédské úřady a také odborné svazy možnost kontaktovat vysílající podniky.

Dosud neplatila žádná generelní povinnost vysílajících podniků hlásit vysílané zaměstnance pracující ve Švédsku. Švédské úřady, pracovní svazy a spolky tak neměly žádné přesné údaje, které firmy a v jakém počtu jsou zahraniční podniky ve Švédsku v této oblasti aktivními. Proto bylo také těžké prověřovat, zda jsou všechny pracovněprávní a sociální předpisy platné ve Švédsku dodržovány. 

Dle dnešní informace příslušného švédského úřadu Arbetsmiljöverket, by mělo být možné učinit registraci vysílaných pracovníků online přes www.av.se a to i pro zaměstnance, kteří již ve Švédsku pracují. Další informace a příslušné formuláře by měly být dostupné v 5 jazycích. Podrobnější informace v případě potřeby by měl poskytnout vedoucí úřadu pan Michael Sjöberg nebo vedoucí projektu registrace paní Alexandra Falke. Důležité je, aby registrace pracovníka byla učiněna před jeho vysláním do Švédska, jinak v případě pozdní registrace nebo vůbec žádné registrace musí firma počítat s pokutou až do výše 20.000 SEK.

Za vyslání do Švédska se počítá rovněž, pokud se jedná o pracovníky mateřského podniku, kteří jsou na určitou dobu přeloženi na práci v dceřiné společnosti se sídlem ve Švédsku. Ve speciálních případech může být dokonce samostatně podnikající osoba považován za vyslanou osobu, pokud pracuje ve Švédsku v rámci kontraktu uzavřeného se zahraniční firmou.

Předmětný zákon Anmälningsskyldighet vid utstationering – Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:AU9 není dle našich informací prozatím dostupný v angličtině, ale je možné, že ještě do konce června 2013 bude anglická verze nebo důležité informace vztahující se k tomuto zákonu zveřejněny na webové stránce příslušného švédského úřadu www.av.se.