български  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Sofii jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o uložení písemnosti na základě §25 odst. 1 a 2, zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu.