български  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Integrace cizinců v ČR

V souladu s realizací aktualizované „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“ v roce 2017 schváleném Vládou ČR svým usnesením ze dne 9. ledna 2017 č. 11 uvádíme odkazy, na nichž je možné nalézt informace, jejichž cílem je pomáhat cizincům v nových podmínkách v předimigračním období.

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky

Informační publikace pro cizince

 

Výplata důchodů do zahraničí

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. více ►