česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pobyt cizinců v ČR

Cizinec s občanstvím Singapuru může v ČR strávit až 90 dní bez nutnosti víza, a to za nevýdělečným účelem.  Žádost o dlouhodobé vízum/dlouhodobý/trvalý pobyt mohou občané Singapuru podat na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR.

Informace pro vízové žadatele vztahující se ke specifikům podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Singapuru jsou k nalezení na anglické verzi našich stránek.

Obecné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR.

V případě potřeby dalších vízových informací v českém jazyce, které nejsou uvedené na odkazech výše, nás kontaktujte na emailové adrese consulate_singapore@mzv.cz.

Podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt za účelem zaměstnání na Velvyslanectví ČR v Singapuru

Žádosti o poskytnutí termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání na Velvyslanectví ČR v Singapuru je možné zasílat stanoveným způsobem dne: 10. června 2024, od 15:00 (singapurského… více ►

Informační projekt pro cizince „Příští zastávka ČR“.

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. více ►

Výkon práva na přístup do Schengenského informačního systému

ČR jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS). více ►

Informace pro žadatele o víza k ochraně osobních údajů