česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cesta do Číny a návrat do ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 (aktualizováno 5.10.2020)

Šanghaj, 04.05.2020 - V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme české občany o aktuálních vstupních podmínkách do Číny a podmínkách při návratu ČR.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje cestovat do zemí světa, označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu, tj. rovněž do Číny, jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD.

Podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY A TRANZIT:

S účinností od 28. března 2020 Čína pozastavila platnost již vydaných víz a povolení k pobytu, tzn., že držitelé těchto víz nebudou na území Číny vpuštěni. Pozastavuje se rovněž možnost 144-hodinového bezvízového tranzitu. Výjimku z tohoto dočasného opatření mají držitelé diplomatických, služebních, zvláštních (courtesy) a víz pro posádky (C).  

Cizinci, kteří do Číny potřebují cestovat za účelem obchodu, vědeckých či technologických aktivit nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby mohou na čínských diplomatických misích v cizině požádat o nová víza, na která jim vstup do Číny umožněn bude.
 

Dne 14. 8. 2020 oznámilo čínské velvyslanectví v Praze usnadnění vízového režimu pro Čechy s platnými povoleními k pobytu v Číně, viz text Oznámení na internetových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze. Za specifických podmínek je tak občanům ČR nyní umožněno zažádat o nová víza a navrátit se do Číny. S případnými dotazy k výše uvedenému doporučujeme obrátit se přímo na Velvyslanectví ČLR v Praze.

Od 2. 9. 2020 je pro cestující z České republiky do Číny vyžadován test na COVID-19, který není starší než 3 dny před nástupem do letadla. Velvyslanectví ČLR v Praze vystaví prohlášení o zdravotním stavu, které je vyžadováno při nástupu do letadla do Číny. Další informace naleznete na stránkých velvyslanectví ČLR v Praze:

  1. Podrobný postup pro získání zdravotního prohlášení
  2. Informace o úpravě požadavků.

3. DOPRAVA:

Mezinárodní doprava: Možnosti cestování do/z Číny existují, zůstávají však málo dostupné. Postupně se rozšiřuje jejich nabídka. Ze země se dá odcestovat komerčními spoji, ovšem ceny letenek zůstávají vysoké.

Vnitrostátní doprava: Jsou hlášeny případy, kdy došlo k nařízení karantény při přejezdech mezi městy, odepření vstupu, neubytování v hotelu apod. V případě cest po území ČLR místní úřady doporučují registraci ve Wechat nebo AliPay, kde obdržíte personalizovaný zdravotní QR kód, který by vám měl umožnit snadnější cestování, vstup do restaurací, obchodních center apod. Zároveň doporučujeme s hotelem min. telefonicky ověřit svou rezervaci a možnost ubytování.    


4. OPATŘENÍ:
 

Čína: Každý, kdo vstoupí na území ČLR, je povinen absolvovat 14 denní karanténu v předem určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady. 

Nošení ochranných roušek zůstává doporučené, na některých místech povinné (například obchodní centra či metro). Na některých místech přetrvává měření teploty při vstupu do obchodů a veřejných zařízení.


5. NÁVRAT DO ČR

Od 21. 9. 2020 platí při návratu (delším než 12 hodin) ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva na Semaforu) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (na Semaforu neoznačené žádnou barvou), které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy,  povinnost:

  1. před vstupem do České republiky vyplnit on-line "Příjezdový formulářa předložit doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole, a
  2. se po vstupu na území České republiky na vlastní náklady podrobit testu RT-PCR, a to nejdéle do 5 dnů po příjezdu.

Výše uvedená povinnost je s účinností od 5. 10. 2020 zrušena pro občany ČR a pro občany EU a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v ČR.