česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
economy_logo
Foto: Al Bawaba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Restart ekonomiky města Šanghaj

Dne 1. 6. 2022 byla ukončena uzávěra ve všech oblastech s nízkým rizikem, tedy asi pro 90 % obyvatel Šanghaje. Rozhodnutí o ukončení uzávěry pro většinu obyvatel od 1. 6. bylo poměrně překvapivé, neboť se očekávalo, že od 1. 6. bude docházet pouze k postupnému uvolňování městských čtvrtí a k celkovému ukončení uzávěry oblastí s nízkým rizikem dojde spíše až v druhé polovině měsíce června. Za rozhodnutím ukončit uzávěru rychleji než bylo očekáváno, lze s největší pravděpodobností hledat především snahy o co nejrychlejší restart ekonomiky města.
 

Od 1. 6. mohou všechny firmy obnovit činnost bez nutnosti vyřizovat speciální povolení, jak tomu bylo po dobu uzávěry. Návrat pracovníků je nicméně pozvolný a ve větší míře započal až 6. 6. 2022, po skončení Festivalu dračích lodí. Ve městě stále panuje nejistota a obavy z možných lokálních výskytů Covid-19, které pro firmy představují hrozbu případného uzavření kancelářských budov a karantény zaměstnanců.

Obavy vyvolává především možnost opětovného výskytu nákazy v hlavních průmyslových oblastech, kde se koncentrují výrobní závody. Případné. Část firem se proto rozhodla vyčkat se zrušením tzv. closed loop režimu, v rámci kterého nemohou zaměstnanci opustit výrobní prostory.

Pozitivní zprávou je obnovení provozu šanghajského přístavu v podstatě na běžnou úroveň. Kamionová doprava a dostupnost skladů zaznamenala také zlepšení, nicméně stále nedosahují potřebných kapacit. Obnovení výroby po uzávěře a přeprava zpožděného zboží bude navíc vyžadovat dodatečné kapacity, což může krátkodobě vést k dalším zdržením, případně i růstu cen přepravy.

Trvající politika nulové tolerance nicméně vnáší do ekonomiky města Šanghaj i celé Číny značnou nejistotu. Vláda se snaží případné výskyty nákazy Covid-19 co nejdříve odhalit, izolovat a zamezit dalšímu šíření tak, aby nedošlo k nutnosti uzávěr větších oblastí. Tento postup je však vhledem k vysoké nakažlivosti velmi obtížný a situace se může velmi náhle změnit, což ostatně ilustroval nejen případ uzávěry města Šanghaj.

 

S cílem urychlit restart ekonomiky a podpořit firmy zasažené uzávěrou vydala vláda města Šanghaj řadu opatření. Ta jsou velmi podobná těm z roku 2020, jedná se především o následující:

  • Odložení plateb pojištění a do bytového fondu pro firmy z nejvíce zasažených odvětví včetně stravování, maloobchodu, cestovního ruchu, civilního letectví a železniční, vodní a pozemní dopravy
  • Pro měsíční a čtvrtletní plátce daní se prodlouží lhůta pro konečné zúčtování daně z příjmů právnických osob v roce 2021.
  • Mikro podniky, malé podniky a jednotlivé průmyslové a komerční domácnosti, které si pronajímají státní domy k výrobní a obchodní činnosti budou osvobozeny od placení nájemného po dobu 6 měsíců. Dále budou poskytnuty dotace nestátním vlastníkům domů nebo správcům domů, kteří poskytnou 3 měsíční slevu na nájemném podnikům, které pronajímají jejich nemovitosti.
  • Podniky získají 10 % dotaci na vyúčtování plynu, vody a elektřiny za 3 měsíce.
  • Politika vracení daní se bude vztahovat na více průmyslových odvětví, včetně např. výroby, vědeckého výzkumu a technologických služeb, výroby a dodávek elektřiny, tepla, plynu a vody, softwaru a informačních technologií, ekologické a environmentální správy, dopravy, skladování a poštovních služeb
  • Výrobní odvětví, včetně, ale bez omezení na automotive, integrované obvody, biomedicínu jsou klíčová odvětví, kterým je třeba věnovat zvláštní podporu.
  • Ke stabilizaci zahraničního obchodu dojde ke zvýšení slev na vývozní dani a pojištění vývozních úvěrů. Kromě toho, aby společnosti zahraničního obchodu mohli lépe plnit jejich smlouvy, vláda vyzve přístavní a lodní společnosti, aby snížily nebo zrušily poplatky za skladování nákladu a poplatky za zdržení.
  • Lhůta pro podniky k předkládání výročních zpráv společnosti za rok 2021 bude prodloužena z 30. června na 30. září 2022.
  • Export-Import Bank of China zřídila speciální úvěrovou linku ve výši 150 miliard CNY pro import a export, od které se očekává, že povede ke snížení kapitálových nákladů šanghajských firem o 1 miliardu CNY.

Detailní informace (v čínském jazyce) lze nalézt na webu města Šanghaj zde.

 

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat GK Šanghaj