b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Službena Oglasna ploča

Na službenoj oglasnoj ploči ambasade Republike Češke u Bosni I Hercegovini se objavljuju dokumenti, koji iz odredjenih razloga nisu mogli biti uručeni adresatu, putem službe koja pruža poštanske usluge ili na drugi odgovarajući način na mjestu uobičajenom u skladu sa odredbama § 169 b odjelj. 4 Zakon br. 326/1999 Zz., o boravku stranaca na teritoriji Republike Češke i o izmjenama, u smislu kasnijih propisa.
 

U skladu sa odredbama Zakona br. 326/1999 Zz. pismeno će  biti 15 dana na službenoj oglasnoj ploči, na način koji omogućava pregled putem naše web stranice.

Číslo žádosti: SARA202309180002

Žadatel: Miroslav Čekanović

Vyvěšeno: 7. 2. 2024

Věc: Předvolání k výslechu (čj. 1557-2/2023-MZV/SARA) podle § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 169k odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“).

Originál dokumentu je možné vyzvednout na Velvyslanectví České republiky v Sarajevu do 21. 2. 2024

 

 

Číslo žádosti: SARA202309200003

Žadatel: Vladimir Bojanić

Vyvěšeno: 7. 2. 2024

Věc: Předvolání k výslechu (čj. 1560-3/2023-MZV/SARA) podle § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 169k odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“).

Originál dokumentu je možné vyzvednout na Velvyslanectví České republiky v Sarajevu do 21. 2. 2024