česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV Chile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec P. Bechný jednal s náměstkyní ministra zahraničních věcí

Dne 17. července 2023 přijala velvyslance P. Bechného náměstkyně ministra zahraničních věcí Chile Gloria de la Fuente. Cílem setkání bylo projednat stav a perspektivy bilaterální relace, zejména s ohledem na příští rok, kdy si obě země připomenou 100. výročí navázání diplomatických styků.
 

Velvyslanec P. Bechný  v úvodu rozhovoru zdůraznil, že nadcházející výročí navázání diplomatických vztahů v roce 2024 je příležitostí k prohloubení bilaterální relace nejen v politické, ale i v ekonomické a kulturní oblasti, zvlášť když v období pandemie covid-19 došlo ke snížení intenzity kontaktů.

Rozhovor se týkal zintenzivnění vztahů, prohloubení vzájemných kontaktů a návštěv, spolupráce v multilaterální oblasti, informace o poskytnutí humanitární pomoci a přípravě aktivit k připomínce zmíněného výročí.

Obě strany potvrdily zájem na uskutečnění politických konzultací na úrovni náměstků ministrů zahraničníchh věcí v příštím roce a následně na realizaci návštěv na vyšší politické úrovni. Byla připomenuta možnost návštěvy ČR u příležitosti Iberoamerického týdne a mezinárodní konference, které se bude konat v příštím roce v květnu 2024.

Velvyslanec P. Bechný náměstkyni informoval o schválení humanitárního daru české vlády k rekonstrukci zničené infrastruktury po požárech, které zasáhly jih Chile na počátku letošního roku. V rámci spolupráce s Fondem obnovy chilského ministerstva vnitra byly vybrány 2 projekty obnovy vzdělávací infrastruktury tzv. Rucas v regionech Bíobío a Araucanía.

V rámci multilaterální spolupráce se obě strany shodly na sdílení demokratických principů a hodnot a potvrdily blízkost názorů a stanovisek na aktuální mezinárodní témata. Příkladem může být válka na Ukrajině a odsouzení invaze Ruska a porušování principů mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN. Dále byly posouzeny možnosti spolupráce v rámci RLP OSN, které ČR aktuálně předsedá a Chile je členem, naopak náměstkyně zdůraznila také ECOSOC, kterému Chile předsedá od letošního července. Předpokládá se rovněž vzájemná podpora kandidatur do RB OSN - ČR na léta 2032-33 a Chile na léta 2029-2030.

Obě strany vyslovily uspokojení z ukončení jednání o modernizaci Asociační dohody EU-Chile a s tím, že smlouva bude podepsána do konce roku 2023.  ČR podporuje urychlení celého procesu a podpis dohody, neboť tím dojde k dalšímu uvolnění a rozšíření vzájemného obchodu. Chile je nyní 3. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu LAK a vzájemný obchod má rostoucí tendenci. Zvyšuje se i zájem českých firem o investice v Chile – Solek Group, Jelínek, Retex atd.

Krátká výměna názorů se týkala právě probíhajícího summitu EU-CELAC v Bruselu a posílení vztahů EU s regionem Latinské Ameriky a Karibiku.