italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární služba

Náplň činnosti. Co pro občany můžeme a nemůžeme udělat.

Významnou součástí Ministerstva zahraničních věcí České republiky je konzulární služba. Jejím hlavním úkolem je poskytovat pomoc v rozmanitých   životních situacích  , do kterých se naši občané mohou během svého pobytu v zahraničí dostat a které nejsou schopni řešit vlastními silami. Velmi často se jedná o pomoc v nouzi , například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody.

Konzulární služba dále plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady s rozšířenou působností v České republice. Prostřednictvím zastupitelských úřadů je možné zaregistrovat matriční událost, ke které došlo v zahraničí. Jedná se například o zápis narození či sňatku. Zastupitelské úřady též přijímají žádosti o vystavení pasu a provádějí ověřování podpisů nebo kopií listin.

Řada zastupitelských úřadů ČR je rovněž zapojena do projektu Czech POINT. Na těchto zastupitelských úřadech lze tedy požádat o vystavení výpisu z informačních systémů veřejné správy, například o vystavení výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z rejstříku trestů.

Konzulární služba též upozorňuje naše občany na mimořádné a krizové situace v zahraničí, jako jsou přírodní pohromy, sociální nepokoje, epidemie nebo dokonce válečné konflikty. Zároveň jim pomáhá překonávat jejich důsledky.

Na území České republiky se naši občané mohou v konzulárních záležitostech obracet na Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí. V zahraničí pak působí síť zastupitelských úřadů ČR, do které patří velvyslanectví, konzulární úřady a konzulární úřady vedené honorárními konzulárními úředníky. Honorární konzulové nejsou za výkon této funkce finančně odměňováni, naopak financují chod konzulátu z vlastních prostředků. Proto mohou být pověřováni plněním jen některých funkcí.

 

Jakou pomoc lze tedy od českých zastupitelských úřadů v zahraničí očekávat:

 • vystavení cestovního průkazu při ztrátě cestovního dokladu
 • poskytnutí informací, příp. pomoci při obstarání finančních prostředků
 • informování příbuzných při nehodách a úmrtích (v případě, že byly zastupitelskému úřadu ohlášeny)
 • poskytování kontaktních údajů pro nezávislý výběr lékařů, zdravotnických zařízení, advokátů, tlumočníků
 • pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých
 • v případě omezení osobní svobody předávání informací příbuzným, zprostředkování právního zástupce na náklady zatčených osob
 • pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno)
 • upozorňování místních orgánů na zjevná porušování práv našich občanů
 • podnět k pátrání po pohřešovaných
 • zprostředkování naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným
 • zajištění ochrany nezletilých dětí, které se nacházejí v zahraničí bez doprovodu

Co naopak český zastupitelský úřad udělat nemůže:

 • platit účty za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici a kauce při omezení osobní svobody
 • financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků
 • vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce jako jsou banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a detektivní kanceláře
 • vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu
 • poskytovat pomoc při obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud občan nemá platný pas, resp. vízum
 • garantovat lepší péči v nemocnicích či zacházení ve věznicích, než je místní standard
 • provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu
 • přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě

Pokud v dané zemi (mimo Evropskou unii) nemá Česká republika zastupitelský úřad, mohou se občané České republiky s žádostí o pomoc v nouzi obrátit též na kterýkoliv zastupitelský úřad členského státu EU.

Webová stránka Evropské komise o konzulární ochraně občanů EU

Pomoc v nouzi

Co pro Vás můžeme udělat více ►