italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

thumb

Pokud občan ČR zemřel v cizině, je k vyřízení rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR zapotřebí provést příslušný zápis do zvláštní matriky v Brně a obstarat český úmrtní list. více ►

Zápis rozvodu manželství

thumb

Zápis rozvodu manželství - formuláře a popis více ►

Konec apostil a překladu u některých listin v EU

zapis_ilustrativni

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství

thumb

Informace pro případ, kdy za účelem sňatku/registrovaného partnerství potřebujete v Itálii vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/registrovaného partnerství. více ►

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR

thumb

Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo v Itálii, San Marinu nebo na Maltě a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list. více ►

Novela zákona o státním občanství

thumb

Novela zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb., účinná od 6. 9. 2019, dovoluje dětem a vnukům bývalých českých/československých občanů nabývat státní občanství ČR prohlášením. více ►

Upozornění k překladům a ověřování překladů pro řízení dle školského zákona

pecetni_razitko

Ustanovení školského zákona vylučuje možnost použít při žádosti o uznání vzdělání v zahraničí překlad dokumentů provedený jiným subjektem než stanoveným v zákoně. Tudíž v případě, že se jedná o dokumenty, které budou v České republice použity… více ►