english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Riga
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně navštívila Valmieru a Strenči

18. dubna navštívila velvyslankyně Jana Hynková spolu s odbornicí velvyslanectví pro vědu, vzdělávání a kulturu Naděždou Kopolovecou region a město Valmiera a město Strenči; posledně jmenované je partnerským městem moravských Rosic. Velvyslankyně se seznámila s možnostmi, které region a obě obce nabízejí pro další spolupráci mezi Českem a Lotyšskem.

Ve Valmieře byla velvyslankyně přijata místostarostou pro vzdělavání, kulturu a sport panem Jānisem Olmanisem a zástupcem města Strenči panem Jānisem Pētersonsem. Vyslechla si odbornou prezentaci obou obcí podanou paní Evou Monikou Švarcou. V rozhovoru velvyslankyně zdůraznila fakt, že Česko a Lotyšsko jsou velmi podobně smýšlející partneři v rámci EU a vzájemně oddaní spojenci v rámci NATO. Mezi oběma zeměmi nejsou žádné nevyřešené spory nebo kontroverzní témata, existuje vynikající spolupráce ve všech oblastech vč. kultury, obchodu a i v obranné sféře. Velvyslankyně vypíchla rovněž fakt, že od roku 2022 jsou obě země zapsány na seznam nehmotného dědictví kulturního UNESCO s unikátní dovedností – vorařstvím – vyjádřila potěšení, že může navštívit město Strenči, které je lotyšským centrem této dovednosti.

Velvyslankyni také pozdravila výkonná ředitelka Asociace malých měst Ukrajiny Oksana Kiriliuk, která momentálně působí na radnici Valmiery. Velvyslankyně Hynková zdůraznila podporu ČR Ukrajině.

Velvyslankyně se dále seznámila se sbírkami muzea Valmiera a navštívila dočasné sídlo divadla Valmiera, budoucí prostor současného umění "Kurtuve".

Ve Strenči navštívila velvyslankyně za doprovodu pana Pētersonse scénu pod širým nebem a seznámila se s projektem "Létající vory" studentského týmu technické univerzity v Rize "TreeHouse Place". S myšlenkou rozšíření spolupráce v oblasti vzdělávání a zdravotní péče navštívila velvyslankyně základní školu Strenči a neurologicko-psychiatrickou kliniku.

Na závěr návštěvy velvyslankyně vysoce ocenila inovativní a kreativní myšlení v regionu Valmiera, ocenila rozvoj regionu a poděkovala za vynikající přijetí.

Galerie


Partnerská města Valmiera, Strenči