english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání

bilaterální dohody

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou jsou velmi dobré, mezi oběma zeměmi neexistují otevřené problémy. Naopak mají mnoho společných zájmů, které prosazují v rámci členství v EU a NATO.


Dohoda o ochraně a podpoře investic – 25. 10. 1994 (a navazující dohody) – stále platná
Smlouva mezi ČR a LR o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (25.10.1999, Riga)
Dohoda mezi vládou ČR a vládou LR o mezinárodní silniční dopravě – 29. 5. 1996;
Dohoda mezi vládou ČR a vládou LR o letecké dopravě – 11. 5. 1999
Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany LR o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje (Praha 31. 3. 1999)
Dohoda MO ČR a LR o průmyslové spolupráci v oblasti obrany (Riga 21. 6. 2000)
Dohoda mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj LR o spolupráci v oblasti turistiky (Riga, 11. 5. 2001)
Ujednání mezi MŠMT ČR a Ministerstvem vzdělávání a vědy LR na období 2012-2015 o vzájemné spolupráci (Riga, 31. 1. 2012) – pozn.: dohoda trvá; na další období by měl být uzavřen nový prováděcí protokol
Dohoda mezi vládou ČR a vládou LR o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu – 14.11.2000
Dohoda mezi vládou ČR a vládou LR o vzájemné ochraně utajovaných skutečností -16.10.2000
Dohoda mezi MZe ČR a Ministerstvem zemědělství LR o spolupráci v oblasti zemědělství – 1.11.1999
Dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany LR o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů – 23.10.2009
Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany LR o spolupráci v oblasti vojenské geografie – 7.12.2006
Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany LR o ochraně utajovaných vojenských skutečností – 10.5.1999
Dohoda mezi vládou ČR a vládou LR o spolupráci v oblasti kultury – 10.5.1999