česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení premiérů V4: Důvěryhodná a akceschopná unie

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny jednali v úterý 28. června 2016 v Bruselu na tradiční koordinaci před Evropskou radou. Český premiér Bohuslav Sobotka, premiérka Polska Beata Szydlová, premiér Maďarska Viktor Orbán a premiér Slovenska Robert Fico se shodli na společném prohlášení, ve kterém se vyjadřují k nutnosti reformy EU a další spolupráci ve formátu 27 členských zemí.

Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny: Důvěryhodná a akceschopná unie

Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad rozhodnutím Velké Británie nesetrvat členem Evropské unie. Toto suverénní rozhodnutí však respektujeme. Evropská unie bude dále pokračovat ve formátu 27 států.

Velká Británie si zvolila jinou cestu. Článek 50 Smlouvy je základem, dle kterého budou dohodnuty budoucí vztahy s Velkou Británií. Co nejdříve potřebujeme jasnou představu.

Země Visegrádské skupiny důrazně požadují, aby nadcházející jednání byla zaměřena na ochranu zájmů EU. Občané Evropy a evropské podniky nesmí mít ve výsledku horší postavení než britští občané a britské podniky. Konečné uspořádání vztahů mezi EU a Velkou Británií musí být založeno na reciprocitě a být spravedlivé pro obě strany.

Také my, jako Evropská unie, musíme posoudit náš společný projekt novým pohledem. Ne proto, že se Velká Británie rozhodla Evropskou unii opustit, ale proto, že Unie musí z této výzvy vyjít silnější. Musíme zaměřit naši pozornost na hladký proces vystoupení a dojednání nové dohody s Velkou Británií a rovněž na evropskou reformní agendu.

Země Visegrádské skupiny zdůrazňují své pevné ukotvení v Evropské unii, která představuje přirozený, bezpečný rámec zaměřený na naši společnou budoucnost založenou na vzájemné spolupráci. V Unii jsme silnější společně. Jsme silnější, protože naše Unie je založena na konsensu nad základními hodnotami, principy a prioritami. Výzvou pro nadcházející měsíce bude co nejefektivněji přenést tento soulad do každodenního života Unie. Pro dosažení tohoto střednědobého cíle již existuje potřebná legislativa i institucionální rámec.

Avšak nemůžeme být úspěšní, pokud nevytvoříme skutečně důvěryhodnou Unii. Důvěra musí být obnovena na všech úrovních. Reálné obavy našich občanů musí být lépe reflektovány. Národní parlamenty musí být vyslyšeny. Instituce Evropské unie se musí držet svého poslání a mandátů. Důvěra musí být posílena i mezi členskými státy, pro začátek odstraněním umělých a zbytečných dělících linií, které vznikly v posledních měsících.

Ve chvíli, kdy bude důvěryhodná Unie naším cílem, budeme schopni lépe zajistit akceschopnou Unii. Při vzájemném respektu a důvěře musíme každodenní práci Evropské unie zaměřit na témata, která nás spojují. Témata, která rozdělují instituce Evropské unie, její členské státy i jednotlivé části společnosti jdou proti cílům důvěryhodné a akceschopné Unie.

V praxi by se Unie měla vrátit ke svým základům: dodržování základních principů, na nichž byl evropský projekt vystavěn, plné využívání opravdového potenciálu čtyř svobod, dokončení stále neúplného vnitřního trhu.

Namísto nekonečných teoretických debat, zda „více“ či „méně“ Evropy, se musíme soustředit na „lepší Evropu“. Unie by se měla zaměřit na praktické obnovení konvergence. Proto bychom se měli soustředit na využití klíčových nástrojů k jejímu zajištění, mezi něž patří: naplňování zásad soudržnosti, posílení investic a inovací, dokončení digitálního trhu a energetické unie, podporu volného obchodu a pohybu a posílení odolného trhu práce vytvářejícího udržitelná pracovní místa.

Důvěra je však přímo úměrná bezpečnosti. Doposud Evropská unie v oblastech vnější a vnitřní bezpečnosti spíše prokazovala svou váhavost a nedostatek pozornosti než jednotu a odhodlání. Proto potřebujeme transparentnější přístup k definování výzev a jejich propojení se stávajícími nástroji a jejich efektivním využíváním. Musíme lépe zužitkovat synergie, zejména s NATO. Naši občané musí vidět, že Unie stojí pevně na společných zájmech v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti.

Země Visegrádské skupiny proto věří, že spolupráce na těchto cílech zajistí důvěryhodnou a akceschopnou Unii pouze tehdy, pokud všech 27 členských států přinese k jednacímu stolu svou rozmanitost a jedinečný pohled na věc. Spojeni v takovéto Unii poté budeme rychlejší v našem rozhodování, silnější uvnitř i navenek a budeme lépe čelit výzvám. Jedině tak se znovu staneme atraktivní jak pro naše občany, tak i na globální scéně a budeme moci poskytnout hmatatelný důkaz toho, že jednotná Evropa stále zůstává naší nejlepší volbou.

Všechny členské státy musí přijmout odpovědnost za budoucnost Evropské unie jako za náš společný project.