česky  english 

rozšířené vyhledávání
czech_president
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezident republiky v Evropském parlamentu

Prezident republiky Miloš Zeman uskutečnil 26. února 2014 oficiální návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde přednesl projev na plenární zasedání a jednal s předsedou parlamentu Martinem Schulzem.

Přinášíme neoficiální překlad projevu prezidenta republiky, který pronesl na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve středu 26. února 2014:

Pane předsedo, každý politik, který hovoří v Evropském parlamentu, vyjadřuje, skrytě či otevřeně, svůj evropský sen, takže mi dovolte pokračovat v této dobré tradici. Nicméně bych vám nejprve chtěl říci, co mým evropským snem není.

Pane předsedo, každý politik, který hovoří v Evropském parlamentu, vyjadřuje, skrytě či otevřeně, svůj evropský sen, takže mi dovolte pokračovat v této dobré tradici. Nicméně bych vám nejprve chtěl říci, co mým evropským snem není.

Nechávám se zde inspirovat dobře známým polským filozofem Leszkem Kolakowským, který měl, tuším v roce 1957, přednášku nazvanou Co je socialismus? a začal ji slovy: „Soudruzi, byl jsem požádán, abych vám řekl, co je socialismus. Dobrá, ale nejprve vám řeknu, co socialismus není. Socialismus, soudruzi, není vraždění politických odpůrců, socialismus nejsou koncentrační tábory, socialismus nejsou političtí vězni, socialismus není cenzura...“ a v tomto duchu pokračoval déle než půl hodiny. Já vám mohu říci za pouhých pět minut, co není mým evropským snem. Nejprve bych ale měl dodat, že na konci své přednášky Kolakowski řekl: „Nyní vám soudruzi řeknu, co je socialismus: socialismus, soudruzi, je dobrá věc.“ A to bylo všechno.

Takže nyní vám v pěti minutách řeknu, co mým evropským snem není. Můj evropský sen nezahrnuje šílené stěhování Evropského parlamentu ze Štrasburku do Bruselu a zpátky. Můj evropský sen nezahrnuje nesmyslnou směrnici, jako například směrnici o úsporných žárovkách. Jednu z nich mám na své chalupě a vypadá to tam jako na hřbitově nebo v márnici, takže mluvím ze své vlastní zkušenosti. Můj evropský sen nezahrnuje bruselskou – takzvanou evropskou architekturu, jejíž část vypadá jako přerostlá dřevěná krabice. Můj evropský sen nezahrnuje steak v ústředí Evropské komise, který vypadá a také chutná jako žvýkačka – abych uvedl další příklad z mé vlastní zkušenosti.

Nyní bych vám chtěl říci, co je můj evropský sen, a musím začít slovy jiného filozofa – tentokrát Čecha – Václava Bělohradského, který řekl, že evropské občanství je „kulturní volbou“. Souhlasím s ním. Všichni jsme se někde narodili, a to není naší zásluhou, ale kulturní volba pro evropské občanství je volbou učiněnou naší svobodnou vůlí a má svou hodnotu a užitek, zvláště ve složité situaci, v níž se nacházíme dnes. Pojďme si definovat, co to znamená. Především, kultura je více než chladná ekonomická kalkulace porovnávající ztráty a zisky. Kulturu tvoří soubor obecných pravidel chování a v integračním procesu musíme začít s obecnými pravidly – nebo stejnými pravidly, chcete-li, což není totéž jako stejná míra. Jaký je v tom rozdíl? Obecným pravidlem je například vztah mezi minimální a průměrnou mzdou, ovšem výše těchto mezd bude závislá na produktivitě práce. Míru nelze regulovat společnými principy. Avšak obecná pravidla potřebujemevmnoha oblastech evropské politiky.

Začněme zahraniční politikou. Stále je oprávněnou ironická otázka Henryho Kissingera: „Jaké je telefonní číslo Evropy?“ Stále neexistuje společná zahraniční politika Evropské unie. Pokud se týče takzvané soft policy, musím kriticky říci, že někdy vypadá jako opakování appeasementu z 30. let. Abychom měli něco víc než měkkou politiku, potřebujeme společnou obrannou politiku. Máme 28 armád, které nejsou zcela kompatibilní. Společná evropská armáda, což je dlouhodobý sen, by byla levnější a efektivnější.

Potřebujeme společnou fiskální politiku a harmonizaci daní. Jsem velmi rád, že vám mohu oznámit, že Česká republika přijme fiskální pakt, a jsem silným stoupencem přijetí eura v horizontu, co nejdříve to bude možné. Ti, kdo euro kritizují, trpí tím, co bych nazval strachem z neznámého. Myslím, že euro je stabilizující faktor ekonomického rozvoje. Více než to nicméně potřebujeme společná pravidla v oblasti sociální politiky, počínaje Evropskou sociální chartou. Potřebujeme společná pravidla o politice životního prostředí a konečně potřebujeme odvahu k velkým projektům transevropské sítě včetně železnic, dálnic, vodních koridorů a tak dále, i když takové dlouhodobé projekty leží za horizontem politického myšlení, jež pokrývá obvykle pouze čtyři příští roky.

Dovolte, abych ukončil protestem. Nevím, zda je přítomen pan Cohn-Bendit. Zdá se, že bohužel nikoli. Prohlásil toto: „Mladí Evropané, spojte se!“ a já chci proti tomu vznést protest, protože já jsem starý Evropan a jeho prohlášení chápu jako formu věkové diskriminace, která je ostře v rozporu s principy Evropské unie. Kromě toho, co znamená „spojte se“? Znamená-li to „spojte se společnými pravidly“, pak naprosto souhlasím. Znamenáli to „sjednoťte se“, jsem zásadně proti, protože být jednotný znamená být šedivý a nudný. Jsem proti společnému evropskému sýru a proti společnému evropskému pivu – mohu doporučit české pivo, které je nejlepší na světě –, ale co potřebujeme, je integrace a evropská federace, ne evropský jednotný stát. Nakonec mi dovolte parafrázovat Leszka Kolakowského: „Hluboce ve svém srdci věřím, že Evropská unie je dobrá věc.“ Velice děkuji za vaši pozornost.

přílohy

Projev prezidenta republiky/President's address to the... 146 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2014