česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SZEU
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Představení české pozice k budoucnosti politiky soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a  Výborem regionů EU pořádalo  dne 25. ledna 2018 v Bruselu dvě konference na téma přípravy programového období po roce 2020. První z nich byla zaměřená na českou pozici k budoucnosti politiky soudržnosti a druhá podrobněji představila český pohled na územní dimenzi této politiky a Evropskou územní spolupráci po roce 2020. O obě akce byl ze strany odborné veřejnosti velký zájem. Zúčastnilo se jich více než 100 zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu i odborníci ze Stálých zastoupení a ministerstev členských států EU.
 

„Od vstupu České republiky do Evropské unie se české regiony ekonomicky stále více přibližují průměru EU. Česká ekonomika díky evropským fondům roste. Například v roce 2015 bylo HDP ČR o 4 % vyšší, než by bylo bez prostředků z evropských fondů. Nicméně HDP a další ekonomické ukazatele nejsou všechno. Podpořené projekty zvyšují kvalitu života občanů EU, přináší nové pracovní příležitosti, zvyšují mobilitu občanů, podílí se na zlepšování životního prostředí a pomáhají zefektivňovat výkon veřejné správy země,“ sdělila náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů MMR Olga Letáčková a dodala: „To jsou důvody, proč je důležité se zasadit o silnou politiku soudržnosti i po roce 2020. Dnešní jednání umožnilo diskutovat o nastavení budoucího období za přítomnosti expertů, zástupců veřejných orgánů i politické obce a dalších partnerů. Názory našich partnerů jsou pro nás velmi cenné, komunikace o přínosech politiky soudržnosti a o celkové podobě politiky po roce 2020 je důležitý aspekt při přípravě tohoto období.“

ČR se v souvislosti s příštím programovým obdobím zasazuje také o její větší flexibilitu a zjednodušení pravidel. Politika soudržnosti je nástrojem, který by měl umožňovat státům pružně reagovat i na nepředvídatelné výzvy. Snížení počtu pravidel jejich sladění napříč různými fondya jejich transparentnost jsou důležitými principu zaručujícími, aby mohl i samotný příjemce prostředky z evropských fondů čerpat efektivněji a rychleji. Je také potřeba soustředit se na vybrané priority, které budou relevantní pro EU i ČS a budou odrážet jak strategické cíle, tak potřeby evropských regionů. Důležitá je rovněž komunikace a prezentace dopadů kohezní politiky.

Na prezentaci české pozice k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 odpoledne navázala  prezentace české pozice k územní dimenzi politiky soudržnosti a Evropské územní spolupráci po roce 2020 na půdě Výboru regionů EU. V průběhu prezentace zazněly české zkušenosti s implementací územní dimenze evropských fondů i programů s nadnárodním přesahem. Z jednání vyplynulo, že přibližování regionů a respektování specifik různých oblastí, jako jsou městské nebo venkovské oblasti, je přidanou hodnotou evropských fondů a jako takové by tyto aspekty měly být nejen zachovány, ale i dále rozvíjeny po roce 2020.

Další informace k budoucností kohezní politiky naleznete na webu www.strukturalni-fondy.cz.

přílohy

Presentation Future of Cohesion 6 MB PDF (Acrobat dokument) 26.1.2018